Mekanisk bekjempelse

Høymola er enklest å luke når stengelstrekningen er i gang, i den såkalte «rotlausuka». I de tidligste områdene er vi allerede inne i denne tiden. Når høymole lukes på dette utviklingsstadiet, løsner rota lettere. Prøv å dra den opp, ofte kan du få med hele rota nå. Eller ta med deg spaden, spa opp, få med minst 5 cm av rota, det er her de nye avleggerne produseres. Å luke høymole er effektivt, men er arbeidskrevende hvis det er mange planter. Høymola formerer seg både med rotdeler og frø. Plantene må fjernes fra området, brennes eller legges i tette plastsekker for å råtne opp, for å unngå at frøa modnes.

Hver høymoleplante produserer i gjennomsnitt 9000 frø per plante. Det er derfor viktig å hindre at plantene får frø seg. Beitepussing, minst to ganger i sesongen, er et godt tiltak for å begrense frøspredning. Pass på at plantene ikke har kommet for langt slik at frø blir spredd med beitepusseren. Frøa kan ligge og modne etter at høymola er slått.

På beiter der høymola har tatt fullstendig overhånd vil det være fornuftig å pløye og brakke der det lar seg gjøre. God pløying er en effektiv metode for å bekjempe høymole. En pløyedybde på 24 cm reduserer skudd fra nye rotdeler med 60 % sammenligna med en pløyedybde på 16 cm. Maksimal spiredybde fra frø er 6 cm. Det er også aktuelt å harve i flere omganger for å tyne rotugraset.


Kjemisk bekjempelse

Rett tidspunkt for kjemisk bekjempelse er når høymola har stor bladrosett og blomsterstengelen begynner å strekke seg. Systemiske plantevernmiddel blir frakta rundt i planten avhengig av utviklingsstadiet på planten. Når høymola har en stor rosett vil plantevernmiddelet bli sendt ned til røttene og hele planta dør. Sprøytes det for tidlig risikerer en at rota kan fortsette med ny vekst. Hvis høymola har blitt for stor bør en pusse beitet og sprøyte når gjenveksten har nådd rosettstadiet. Optimale sprøyteforhold er vindstille og oppholdsvær de første timene. Unngå å sprøyte i sterk sol.

Byhøymole er en art som begynner å bli mer utbredt i Norge. Den er vanskeligere å bekjempe kjemisk enn vanlig høymole og flere av midlene som virker mot vanlig høymole er ikke like effektiv mot byhøymola.


Valg av middel:

Skjermbilde 2024 06 12 191923

Har du spørsmål, ta kontakt med din rådgiver!