Vi har lenge visst at Fastac vil forsvinne fra markedet. Nå skjer det!

Fastac er tillatt solgt tom 31.01.2021
Fastac er tillatt brukt tom
31.01.2022.

Fastac er et insektmiddel og hører til den kjemiske gruppa Pyretroider. Fastac har vært på markedet i mange år og er godkjent brukt i svært mange kulturer. Middelet har kanskje vært mest brukt i hagebrukskulturer som for eksempel gulrot. Når Fastac nå forsvinner vil det være kulturer som ikke har gode erstattere.
Insektsmiddelet Karate er også et pyretroid og er fremdeles godkjent i flere kulturer.

Husk at det ikke er lov å lagre plantevernmidler som er faset ut.

Se Mattilsynets sider for dette: Preparater som har mistet sin godkjenning (mattilsynet.no)