Plantevernmidler som blåser bort fra jordet og treffer utenfor åkeren eller naboåkeren er plantevernmidler på avveie. Plantevernmidler som spres på en slik måte at vi ikke oppnår den effekten vi ønsker er også plantevernmidler på avveie. Blir dråpene så store at dekningen og finfordelingen ikke blir god nok, er det bortkastede penger på plantevernmidler, bortkastet arbeid og en belastning på miljøet som kunne vært spart.

For systemiske midler som beveger seg i planta etter opptak, er det ikke like viktig at plantevernmidlene fordeles jevnt utover hele planta, men for ikke-systemiske midler er det viktig å fordele plantevernmidlene så godt som mulig. Dette gjelder særlig ved behandling mot sopp og insekter, men også ved bruk av jordherbicider.

Det finnes en rekke avdriftsreduserende dyser, og NLR har testet flere av dem i ulike kulturer. Det er stor variasjon i dysenes evne til å gi god dekning, også blant dyser med samme avstandskrav til vann.

Sproytin traktor torgeir tajet
Sprøyting av gulrot 2023. Foto: Torgeir Tajet

Ved behov for god dekking, anbefales å øke væskemengden ved bruk av avdriftsreduserende dyser, i forhold til ved bruk av flatdyser. Om trykket skal økes og hvor mye, må vurderes ut fra behov for avstandskrav og behov for dekking. Det går også an å kjøre høyere trykk ute på jordet og lavere trykk langs kanten. Da må kjørehastigheten også reguleres, så samme mengde preparat kommer ut.

Det anbefales å teste med reint vann og fuktighetssensitivt papir på gårdsplassen med de dysene en har, for å se dråpestørrelse og fordeling på alternative trykk og væskemengder.

Draper pa jord torgeir tajet
2 bar og 20 liter/ daa med avdriftsreduserendedyse. Foto: Torgeir Tajet
Tradisjonell flatdyse Torgeir Tajet
1,5 bar og 32 liter/ daa med tradisjonell flatdyse. Foto: Torgeir Tajet
Sproytelapper Torgeir Tajet
2 bar og 20 l/ daa (2 lapper venstre), 3 bar og 50 l/ daa (2 lapper midt) og 4 bar og 60 l/ daa (2 lapper høyre) med en type avdriftsreduserende dyser som gir største reduksjon i avstandskrav til vann, men også svært dårlig dekning. Foto: Torgeir Tajet

Dysetest utført av NLR i hodekål med et utvalg dyser:

https://www.nlr.no/fagartikler/gronnsaker/ostlandet/test-av-dyser-trykk-og-kjorehastighet-pa-akersproyta