Artikkelen ble første gang publisert i Forsøksmelding Agder 2021.

I 2020 kom Mattilsynet med nytt regelverk for sprøyting nært vann. Det nye regelverket gir for enkelte plantevernmidler mulighet til å sprøyte nærmere vann enn det avstandsgrensa på etiketten tilsier dersom det brukes avdriftsreduserende sprøyteteknikk.

I praksis vil det si at det brukes spesielle lavavdriftsdyser innenfor visse væsketrykk. Det er ei stor liste over dysetyper, dysestørrelser og trykk som gir 50, 75 eller 90% avstandsreduksjon mot vann. Standarddyser får ingen avstandsreduksjon uansett trykk og sprøyteteknikk og dette gjelder selv om det brukes skjermet jordbærradsprøyte.

Flere lavavdriftsdyser gir 90% avstandsreduksjon mot vann, deriblant har dysa Albuz CVI 80-02 som gir hele 90% avstandsreduksjon opptil 8 bar trykk. Lavavdriftsdyser gir god avdriftsreduksjon, men blir det akseptabel sprøytedekning og biologisk effekt?

Ulike plantevernmidler i jordbær har ulike avstandsgrense til vann:

 • Uten mulighet for avstandsreduksjon uansett sprøyteutstyr og dyser: 30 meter: Steward og Vertimec. 20 meter: Milbeknock. 10 meter: Mavrik og Mospilan. 5 meter: Aliette, Movento, Talius og Teldor.
 • Avstandsreduksjon hvis det brukes avdriftsreduserende sprøyteteknikk: 30 meter: Decis Mega og Karate. 10 meter: Raptol. 5 meter: Geoxe, Signum, Switch og Topas.

Mulighet for avdriftsreduksjon ville betydd mest for Decis Mega og Karate siden de normalt har 30 meter avstandsgrense til vann og godkjent avstandsreduksjon.

Mange års testkjøringer og sprøyteforsøk med skjermet jordbærradsprøyte i ulike jordbæråkre gir følgende råd om sprøyteteknikk med gule 80-02 standarddyser:

 • Soppsprøyting: I små og middels bestand anbefales 5 bar trykk og 4 km/t. I større bestand anbefales 8 bar trykk og 4 km/t.
 • Sprøyting mot veksthusspinnmidd: 8 bar trykk og 4 km/t.
 • Sprøyting mot jordbærmidd: 8 bar trykk og 3-4 km/t der minst kjørefart brukes i store bestand.

Testkjøringene i 2021 ble utført hos Per Try i to ulike jordbæråkre på plastdekt drill på friland:

 • Stort bestand: Bredde nede 55 cm, bredde oppe 105 cm og høyde 40 cm gir radtverrsnitt 3200 cm2. Middels bestand hadde radtverrsnitt 1600 cm2.
 • I begge åkre ble standarddyser 80-02 og Albuz CVI 80-02 testet ved 5 bar ved 4 km/t, 8 bar ved 4 km/t og 8 bar ved 3 km/t.
 • Ved hver testkjøring ble det brukt UV-fluoriserende middel i sprøytetanken og etter sprøyting ble det lyst med UV-lampe og vurdert sprøytedekning.
Sproytekvalitet 2021
Sprøytekvalitet med skjermet radsprøyte i jordbær i gjennomsnitt for 2 bestand som tilsvarer radtverrsnitt 2400 cm2. Standarddyse 80-02 og Albuz CVI 80-02 testet ved ulike trykk og kjørehastigheter. Dekningsgrad 1 - 10 der 10 er best. 0 = Oppe på plan-tene, N = nede, BO = bladoverside, BU = bladunderside
 • Begge dyser gav bedre sprøytedekning i minste bestand enn i største.
 • Standarddysene viste god og forventet sprøytedekning i henhold til tidligere testinger og gitte råd. Sprøytedekningen må være minst 5 (grønn farge) der midlet skal treffe for å forvente god sprøyteeffekt mot skadegjøreren.
 • Lavavdriftsdysa Albuz CVI gav ved samme trykk og kjørehastighet ca ên enhet lavere dekningsgrad sammenlignet med standarddyse. For å oppnå tilfredsstillende sprøytedekning (ên enhet forbedring), må enten trykket økes fra 5 til 8 bar eller kjørehastigheten må senkes fra 4 til 3 km per time. Disse endringer medfører ca 30% mere væske- og plantevernmiddelforbruk.
 • Lavavdriftsdyser på jordbærradsprøyte er lite aktuelt i praksis per nå. Ved å bruke Mavrik i stedet for Karate eller Decis så kan en sprøyte inntil 10 meter fra vann uansett utstyr, dyser og trykk. Milbeknock og Vertimec som brukes mot midd har 20 - 30 meter avstandsgrense til vann uansett sprøyteutstyr og dyser. Andre midler har bare 5 meter avstandsgrense til vann uansett sprøyteutstyr.