Dysemerking

På vanlig åkerbom med 50 cm dyseavstand skal det alltid brukes flatdyser med ca 110 grader spredevinkel. Tidligere var det et «virvar» av dyser og fargekoder på ulike dysemerker. Nå er det ISO-dyser med standard farge og tallkode slik at alle dyser med blå farge er 03- dyser og gir 0,97 liter/minutt ved 2 bar trykk uansett fabrikat og dysetype. Rød 04 – dyse gir mere væske ut og Lilla 025 dyse gir mindre væske ut enn blå dyse.

Dysetyper

  • Vanlige standard flatdyser gir veldig små dråper og må derfor brukes i ganske stille vær. Sprøyting med slike dyser i vind gir dårlig sprøyteresultat og gir uheldig avdrift av plantevernmiddel til luft og vegetasjon omkring. Ofte må en sprøyte bare tidlig morgen eller sen kveld fordi det ellers på dagen blåser for mye. Eldre typer lavavdriftsdyser som eksempelvis Agrotop Turbudrop fungerer bedre i vind enn standarddyser. Standarddyser og eldre lavavdriftsdyser er lov å bruke videre, men ingen av disse vil innrømmes avstandsreduksjon uansett trykk.
  • Med nye typer lavavdriftsdyser er det nye muligheter. Alle dysetyper og størrelser er testet på ulike trykk på JKI- Instituttet i Tyskland for å kartlegge dråpestørrelse og avdriftsreduksjon i vind. Ut fra testingene er det laget tabell for hvilken avstandsreduksjon som gis for ulike dyser og maxtrykk. Nyere lavavdriftsdyser kan brukes på 1,5 bar trykk, fungerer bra også i noe vind. Spørsmålet er om disse dysene med grovere dråper duger til å få god nok sprøytedekning og sprøytevirkning i praksis. I NLR Agder har vi derfor testet 15 ulike dyser i 2018 – 2019.

Tester og resultater

I dekningsgradtestene blandet vi inn UV-fluoriserende stoff i sprøytetanken, kornåkeren med nyspirt ugras ble så sprøytet. Deretter lyste vi med UV- lampe som gav refleksjon av dråpedekning og dekningsgrad ble registrert. I tillegg utførte vi biologisk ruteforsøk der 5 ulike dyser ble prøvd mot ugras i korn. Resultatene viser at alle lavavdriftsdysene, også de med grovest dråper fungerer godt på store ugras som løvetann og høymole. Noen få av de nye lavavdriftsdysene gir meget god sprøytedekning og god biologisk effekt på nyspirte ugras ved bare 15 liter væske per dekar ved 1,5 bar trykk. Dysene «Teejet AIXR 110-03», «Hypro ULD 120-03» og «Hardi MD Duo 110-03» var vinnerne av dysetestene. Alle de tre dysene har gitt like gode resultater i dekningsgradtest og ruteforsøk som «Standard 110-03» dyser. Disse har vært statistisk sikkert bedre enn alle de andre dysene vi prøvde. På 1,5 bar trykk så vil Teejet AIXR gi 50 %, Hypro ULD gi 75 % og Hardi MD-Duo gi hele 90 % avstandsreduksjon. Dysa Lechler IDKT 110-03 er også ei Duodyse med helt identiske egenskaper og avstandsreduksjoner som Hardi MD-Duo. Dysene kan også brukes ved høyere trykk hvor de da har god gjennomtrengingsevne, god dekkevne og virker mot sopp og skadedyr i større tettere bestand, men da får de mindre eller ingen avstandsreduksjoner. Lechler-, Teejet- og Hypro- dyser passer på samme dyseholderne unntatt Hardi- holdere. Hardi dyser passer bare på Hardi sine dyseholdere. Det er overganger å få kjøpt så ulike dyser passer til de andre sine dyseholdere.

Tabell sproeyting
Tabell 1 viser ulike dysetyper med tilhørende avstandsreduksjon en oppnår på ulike maxtrykk i kolonne 2 - 5. Helt til høyre vises dekningsresultat etter sprøyting med 15 L/daa ved blå 03- dyser på 1,5 bar trykk og 6,7 km/time. Sprøyteresultatet er oppgitt som dekningsgrad (tall fra 0 – 10 der 10 er best og 4 er nedre grense for dekning på alle små nyspirte ugras) og som cellefarge (grønn farge er god dekning > 4 og rød farge er dårlig dekning <4). «Vinnerne» er merket med rød tekst.

Praktiske anbefalinger

  • Det er på tide å bytte ut standard flatdyser med en av lavavdriftsdysene nevnt som «vinnere» ovenfor.
  • 15 liter/daa er nok når du sprøyter med bladvirkende middel, med jordvirkende middel bør det brukes 20 – 30 liter/daa.
  • Ved sprøyting med lavavdriftsdyser på 1,5 bar trykk og 15 liter/daa rekker du lengre på en tank, bruker mindre tid til fylling, får gjort god jobb også i litt vind og du kan sprøyte med redusert avstand til vann for de midler som blir godkjent til det.
  • Anbefaling for ugrassprøyting på vanlig åkerbom: Alle de nevnte Blå 03-dyser gir 0,84 liter/minutt ved 1,5 bar trykk, det vil si at du får ut 15 liter/daa ved kjørefart 6,7 km/time og 20 liter/daa ved kjørefart 5,0 km/time. Har du potet og/eller grønnsaker som trenger soppsprøyting med høyere trykk, så anbefales den litt mindre lilla 025-dysa. Brukes lilla dyse til ugras så vil en få ut 15 liter/daa ved kjørefart 5,7 km/time og 20 liter/daa ved kjørefart 4,3 km/time.
  • Ved ugrassprøyting er normal dysehøgde ca 45 cm.
  • Dysene gir ut riktig mengde når det er korrekt trykk og kjørehastighet, uavhengig av kraftuttakshastighet. Du kan gjerne kjøre kraftuttaket på 400 – 450 PTO.
Lavavdriftsdyse jan karstein henriksen
Potensiale for mindre avdrift i vind: Åkersprøyte med standarddyser montert ytterst på bommen (nærmest der foto er tatt) og lavavdriftsdyser montert innerst mot tanken. Vind på ca 3 - 4 m pr sekund kommer bakfra og det er kjørt ca 30 sekunder på samme sted. Standarddyser hadde avdrift (fuktet jord) 3 - 4 meter fra bommen mens lavdriftsdyse bare fuktet jorda 1 – 1,50 meter fra bommen. Foto: Jan Karstein Henriksen

NYTTIG OM AVSTANDSGRENSE