Plantevernplan Frukt og Bær 2017

Alle bær- og fruktmedlemmer skal ca 5. mars ha fått tilsendt denne som vi i NLR Agder har laget sammen med andre frukt- og bærrådgivere i hele landet. Har du ikke fått denne plantevernplanen, så må du si ifra til Anne eller Karstein. I den plantevernplanen står det mange viktige og interessante opplysninger og sammenhenger om plantevernmidler, planer for alle skadegjørere i alle bær- og fruktkulturer både innen økologisk og konvensjonell dyrking. Det er også egne sider med tips om sprøyteteknikk og sprøytekvalitet. Ta vare på og bruk den planen aktivt gjennom sesongen sammen med varselskrivene.

Endringer og nyheter innen plantevernmidler:

  • Ikke lenger lov å bruke: Apollo, Dimilin, Nissorun, Pirimor på friland og Sumi-Alpha. Select er ikke lenger lov å bruke i bringebær.
  • Ugrasmidler med endringer: Duplosan Super er lov å bruke ut juni 2018, MCPA har fått redusert maxdose til 240 ml/daa, Mekoprop.P (Duplosan Meko, Nufarm mekoporp -P m.fl). har fått redusert maxdose til 200 ml /daa og Starane 180/Spitfire er lov å bruke ut 2017.
  • Soppmidler som utfases: Delan WG – godkjenning utløper 30/11-2017 med utfasing etter denne dato, men nytt Delan preparat med annen formulering vil komme. Rovral – selges ut 2017, bruk lov ut juni 2019. Ridomil Granulat er sluttsolgt, men bruk er tillatt ut 2017
  • Aliette er som før godkjent før blomstring og etter høsting i flere kulturer, men det er nå bare lov å bruke max 3 ganger pr år.
  • Floramite – skadedyrmiddel mot spinnmidd er i 2016 utvidet til å kunne brukes off-label av medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving 1 gang per år i bjørnebær og bringebær både på friland, tunnel og veksthus. Midlet er dyrt og bør prioriteres brukt ved behov for slå ned store angrep i blomstring, men senest 3 dager før høstestart.
  • Signum – soppmiddel er nå lov å bruke off-label for medlemmer av Norsk Landbruksrådgiving mot sykdommer i hageblåbær og bjørnebær med 7 dager behandlingsfrist.
  • Serenade – nytt soppmiddel som inneholder bakterien Bacillus subtilis og som virker ganske bra mot meldugg og som også har noe virkning mot gråskimmel. Dosering 400 – 800 ml/daa. Godkjent i jordbær, bringebær og solbær både på friland, tunnel og veksthus både i økologisk og konvensjonell dyrking. 0 dager behandlingsfrist. Forebyggende kontaktmiddel som må brukes ved temp over 5 grader. Lite regnfast og brytes ned i sollys, må sprøytes ut med max 8 bar og ikke mer finmaskede siler enn 50 mesh. Usikkert om det kan blandes med andre soppmidler.
  • Luna Sensation: Søkt dispensasjon, men ikke avklart per skrivedato. Mulig nytt soppmiddel mot meldugg, gråskimmel i jordbær på friland, tunnel og veksthus. Mye samme egenskaper og virkeområde som Signum. 1 gang pr vekstsesong med dose 40 ml/100 liter vann. Aktuelt å bruke tidlig i toppblomstringa. Kan svi i varmt vær og ved blandinger.

Resistens hos skadegjørere mot plantevernmidler

  • Mange av de nyere ugras-, sykdoms- og skadedyrmidlene vi bruker har en snever virkningsmekanisme som virker bare i ett eller to angrepspunkt i skadegjørerens livssyklus. Genetiske forandringer som oppstår i skadegjøreren over tid kan gjøre at midlet ikke virker lenger. Mest kjent er de store resistensproblemene vi har hos gråskimmel mot soppmidlene Signum og Teldor i bær, men det er også på gang resistens hos ugras mot lavdosemidlet MaisTer, hos melduggsoppen mot Topas, hos spinnmidd og andre skademidd mot middmidlene Danitron, Envidor, Floramite og Vertimec. For å sikre virkning og redusere faren for resistens må en bruke kombinasjon av mange tiltak: Maksimal utnyttelse av forebyggende tiltak så som friske utplantingsplanter, godt vekstskifte, godt ugrasrenhold, dyrkingsteknikk som sikrer rask opptørking i bestandet, bruke rovmidd/nyttedyr når det er mulig, vurdere tunnel med plast på i hele blomstrings- og høsteperioden (virker godt mot gråskimmel), sprøyte færrest mulig ganger, god sprøyteteknikk hver gang, veksle mellom midler og godt renplukking av feltene under høsting.