Riktig sprøytetidspunkt

Vårbrakking er derfor en aktuell problemstilling for mange nå i disse dager. For å få god virkning er det viktig at man tar seg tid til å vente med sprøytinga til kveke og annet ugras har blitt stort nok. Kveka må ha fått 3-4 blad og har da en høyde på 15-20 cm.

Dersom man sprøyter for tidlig etter vekststart blir det dårlig effekt. Mange tror at dette skyldes at bladmassen ikke er stor nok til å fange opp tilstrekkelig med glyfosat, men hovedårsaken er at fotosyntesen og stoffomsetninga i ugraset ikke har kommet tilstrekkelig i gang. For å bruke kveke som eksempel er det slik at kvekespirene vokser og gror av opplagsnæring fra underjordiske plantedeler i den første vekstfasen på våren. Karbohydrater fraktes fra de underjordiske stengelutløperne og opp til de nye spirene helt fram til kveka har 2-3 blad. Sprøyting med glyfosat i denne fasen har ufullstendig virkning. Først etter at kveka har fått 3-4 blad har de nye spirene så stor egenproduksjon at det kan sendes karbohydrater nedover mot rota. På dette tidspunktet er glyfosat veldig effektivt fordi preparatet blir fraktet med stoffstrømmen fra det grønne bladverket og nedover i stengelen og ut til vekstpunkter i andre stengelutløpere og rotdeler. Da dør hele planten.

Sprøytedose

Vær oppmerksom på at vanlig kvekedose med glyfosat er 3-400 ml Roundup/ Glyfonova. Roundup Flex har 33% mer glyfosat per liter en Roundup Eco, så dermed kan dosen reduseres ved bruk av dette preparatet. Hvis det er mye tofrøblada ugras som for eksempel høymole og engsoleie kreves det høyere dose, ca. 800ml glyfosatpreparat for å bli skikkelig bekjempet. Et alternativ kan være å blande vanlig kvekedose glyfosat med et annet middel som tar høymolen, f.eks Tomahawk, Cleave eller Harmony, men forsøk viser varierende resultater og vi kan foreløpig ikke gi anbefalinger om hva som er best.

Jordarbeiding etter sprøyting

Etter sprøyting er det viktig å vente noen dager med jordarbeiding for at glyfosaten skal bli godt transportert ned i de underjordiske delene. Ved optimale forhold – drivende godt vårvær - kan 3-4 dager være nok, men som regel er det lurt å la det gå ei lita uke før plogen eller fresen settes i jorda. Det er ikke nødvendig å vente til man ser kveka begynner å visne.