Mellus i julestjerne

Små angrep av mellus gir ingen synlig skade på plantene. Ved store angrep blir det klissent belegg på bladene og plantene blir ikke salgbare.


Mellusa sitter på undersiden av bladene og det kan være vanskelig å oppdage små angrep på plantene. Gule limfeller er gull verdt. Regelmessig sjekk av gule limfeller er det beste metoden for å oppdage tidlige angrep av mellus.


Viktig med tidlige tiltak

For å få god nok effekt av nyttedyr og/eller plantevernmidler, er det viktig å behandle tidlig i kulturen. Hvis du venter, blir temperaturen for lav til at rovmidden kan jobbe. Når plantene er blitt store og står tett, er det vanskelig å få god dekking med sprøytevæske på hele planta og dermed virkning av plantevernmidlene.


Rovmidd mot mellus

Rovmiddene Amblyseius swirskii og Transeius montdorensis spiser både mellus (egg og unge nymfer) og trips (nymfer). Blås rovmidd over alle plantene og gjenta behandlingen etter 2 uker.

Begge rovmiddene virker best ved temperaturer over 19-20oC. Det er de første ukene av julestjernekulturen at rovmidden jobber bra og da er det viktig å bruke store nok doser med rovmidd.

Plantevernmidler mot mellus

(Vertimec virker mot mellus og trips. Men dette middelet har gått ut og siste bruksdato er 30/9, 2023.)

Teppeki og Movento er godkjent mot mellus i prydplanter i veksthus på Tilleggsetikett. NeemAzal-T/S er også godkjent mot mellus i prydplanter i veksthus.


Vær klar over at ifølge etikett kan Movento gi skade på julestjerne. NeemAzal-T/S kom i salg i Norge i 2023 og vi har lite/ingen praktisk erfaring på julestjerne ennå. Det er derfor viktig å prøvesprøyte på noen få julestjerne først for å se om plantene tåler NeemAzal-T/S eller Movento.

Fordelen med Teppeki og NeemAzal-T/S er et de er skånsomme for rovmidd. Mens Movento er skadelig for rovmidd. Teppeki er systemisk oppover i plantene, NeemAzal-T/S er bare delvis systemisk og Movento er systemisk både oppover og nedover i planten. Det er viktig å få god dekking av sprøytevæske også på de nederste bladene.

Vær klar over at ingen av disse plantevernmidlene virker mot voksne mellus. Det tar derfor over en uke før den blir mindre mellus på limfellene.


Gule limfeller

Sjekk noen gule limfeller hver uke for å oppdage den første mellusa og for å se hvordan planteverntiltakene virker.

Ved angrep av mellus, anbefales det også å ha mange gule limfeller (med lim på begge sider) til fangst av voksne mellus.


Ta kontakt så hjelper jeg det med å skreddersy planteverntiltakene mot mellus i dine julestjerner.