Hvem er rovmidden mot spinnmidd?

Rovmidden heter Phytoseiulus persimilis på latin, men er også kjent under ulike handelsnavn som PHYTOcontrol, Spidex, Spinnrovmidd, Phytoline, Phytoseiulus-System og Phytoseiulus persimilis middrovmidd.


For å bli bedre kjent med dette nyttedyret, starter vi med noen biologiske data.

Livet til rovmidden består av følgende stadier: egg – larve (barn) – nymfe (ungdom) – voksen rovmidd. Den utvikler seg omtrent dobbelt så raskt som spinnmidd og er dermed effektiv til å bekjempe spinnmidd.

Rovmidden er en liten fyr på bare ca. 0,5 mm. Voksen rovmidd er oransje og lett å se på undersiden av bladene der de løper rundt på leting etter spinnmidd.


Rovmidden kan jobbe fra ca. 15 – 30oC, men den virker best ved 20-25oC. Når temperaturen er over 30oC, reduseres virkningen merkbar og den stopper å spise ved temperaturer over 35oC. Relativ luftfuktighet bør være > 70% på under siden av bladene der rovmidden jobber.


Hvilken jobb gjør rovmidden?

Voksne og nymfer søker aktivt etter spinnmiddkolonier på plantene. Når plantene angripes av spinnmidd, sender de ut duftstoffer. Rovmidden er blind, men den finner spinnmidden ved hjelp av disse duftstoffene


Rovmidden legger egg i kolonier med spinnmidd. Den spiser alle stadier av spinnmidd (egg – voksne), men foretrekker egg. Voksne rovmidd, kan også spise voksne spinnmidd. Rovmidden suger ut kroppsvæsken til spinnmidden. Død spinnmidd sees som små brune/mørke skrukkete skall.

2015 07 03 03 26 38
Angrep av spinnmidd på tomat. Foto: Annichen Smith Eriksen
IMG 3730
Stort angrep av spinnmidd på agurk. Foto: Annichen Smith Eriksen
036 2
En rovmidd på jakt etter to spinnmidd. Foto: Annichen Smith Eriksen

Slik bruker du rovmidd

Utsett av rovmidd er en spesialjobb og bør gjøres av en person som er trent opp til å finne angrepene planter og kan vurdere virkningen av utsettene.

For å lykkes med bruk av rovmidd mot spinnmidd må du

  • sette ut rovmidden på planter med angrep av spinnmidd
  • sette ut mange nok rovmidd i forhold til antall spinnmidd på plantene

Utsett på rett sted

Rovmidden spiser bare spinnmidd og ikke kan fly. For å finne spinnmidden må det være kontakt mellom plantene, slik at rovmidden kan gå mellom plantene.

Dersom det ikke er spinnmidd der rovmidden settes ut, vil den død av mangel på mat og det er ingen effekt av kostnaden med utsett av rovmidden.

Følg med på plantene og se etter angrep av spinnmidd. Merk området der det er spinnmidd slik at det blir lett å sette ut rovmidden på riktig sted. Min er faring er at rovmidden bør settes ut en gang i uken i 2-3 uker på samme sted for å få kontroll.

Angrepet av spinnmidd er under kontroll når det er:

  • bare døde spinnmidd på gamle blader,
  • lite/ingen skade eller spinnmidd på nye blad og
  • lett å finne rovmidd i toppen av plantene.


Rovmidden er kannibaler. Når rovmidden har spist opp den siste spinnmidden, vil den deretter spise opp broren sin og rovmidden dør ut. Dersom det kommer nye angrep av spinnmidd, må det settes ut ny rovmidd. Bekjempelse av spinnmidd i tomat og agurk er en evig kamp. Du må følge med på plantene i veksthuset og sette ut nye rovmidd ved behov.


Utsett av riktig dosen

For å bekjempe spinnmidd, må det være nok rovmidd slik at de klare å spise opp alle spinnmiddene. Ved store angrep kan det bli dyrt å sette ut nok rovmidd. Da er det aktuelt å beskjære/fjerne blad med store angrep (spinntråder) for å redusere antall spinnmidd.


Den vanligst feilen ved bruk av rovmidd mot spinnmidd i tomat og agurk, er at det settes ut for liten dose med rovmidd. Min erfaring er at angrepet av spinnmidd ofte er større enn du tro.

Det er bedre å sette ut en stor dose, enn mange små. Ved å bruk flasker med rovmidd à 10.000 stk istedenfor flasker med 2.000 stk settes det ut frem ganger så mye rovmidd og det blir fem ganger bedre effekt.

Kostnaden med en flaske à 10.000 stk en gang en gang er omtrent den samme som en flaske à 2.000 stk en gang i uken i 5 uke. Men effekten er mye bedre. Tenk alltid antall rovmidd per m2 i forhold til antall spinnmidd. Hvis du setter en dose med rovmidd som dreper 25 % av spinnmidden, så vil 75 % av spinnmidden overleve og legge nye egg.

IMG 3506
Sett ut mange nok rovmidd på planter med angrep av spinnmidd. Foto: Annichen Smith Eriksen
2015 07 03 04 05 53
Sett ut mange nok rovmidd på planter med angrep av spinnmidd. Foto: Annichen Smith Eriksen

Konklusjon

Rovmidden Phytoseiulus persimilis er mitt favoritt nyttedyr mot spinnmidd i tomat- og agurkproduksjonen fordi

  • den søker aktivt etter spinnmidd og jobber godt på under siden av bladene der spinnmidden sitter.
  • den oppformerer seg raskt, spiser mange spinnmidd på kort tid og kan effektivt bekjempe angrep av spinnmidd.


Generelle råd ved bruk av nyttedyr

  • Tilpass alltid antall nyttedyr til smittepresset av skadedyrene. Bruk stor nok dose.
  • Nyttedyr er ferskvare og bør settes ut på plantene samme dag som de blir levert.
  • Sjekk alltid hvilke effekter plantevernmiddelet har på nyttedyrene, dersom det må sprøytes mot skadedyr eller sopp.


Ta kontakt med din rådgiver hos NLR Viken, så gir vi råd om dose og bruk av rovmidd mot spinnmidd i tomat og agurk.