Forsøksfeltet med Mandel ble satt 5.juni på Rena med Ole Morten Nyberg som feltvert. Vi satte de lysgrodde potetene for hånd og deretter behandlet med de ulike preparatene. Videre i sesongen ble forsøksfeltet behandlet på samme måte som resten av åkeren med gjødselstrategi og sprøyteplan. Behandlinger ble gjort etter leverandørens anbefalinger og planlagt i forhold til anbefalt utviklingsfase.

Oversikt over feltet pa Rena Foto Amund Loken
Oversikt over feltet på Rena. Foto: Amund Løken.

Slik så forsøksplanen med de åtte leddene ut:

  1. Kontroll uten behandling
  2. Acadian – dosering 250ml/daa ved setting.
  3. Acrecio – dosering 1000ml/daa ved setting
  4. Biotrac - dosering 300 ml/daa ved setting
  5. Quantis – dosering 200 ml/daa som bladgjødsling
  6. Acadian- dosering 250 ml/daa ved setting, og 250 ml/daa som bladgjødsling
  7. Microstar
  8. Struvitt

Acadian

Acadian er et biostimulant basert på ekstrakter fra grisetang (brunalge). Acadian stimulerer produksjon av hormoner, rotvekst, næringsopptak, mikrobiell aktivitet i rotsonen og gir økt vekstkraft. Acadian kan brukes ved setting 250 ml/daa rett i fåra ved setting. Kan blandes med Amistar eller Maxim. Bladbehandling med Acadian: 250 ml/daa fra «rosettstadiet» og videre utover sesongen ved forhold som kan gi stress og for bedre knolldanning.

Acrecio

Acrecio er en «rot-aktivator» og inneholder 4 aktive stoffer: Acrecio stimulerer utvikling av rotsystem og overjordiske plantedeler. Acrecio skal redusere effekt av tørke-, salt-, kulde- og miljøstress på plantenivå. Acrecio i potet kan brukes både som jordbehandling, dose 1 l/daa i konsentrasjon 0,5 %-1 % ved BBCH 9, og/eller som bladbehandling i dose 3 x 300 ml/daa i maksimum konsentrasjon 3 % fra BBCH 41 med 10-14 dager mellomrom.

Quantis

Quantis er laget av et fermenteringsprodukt fra gjærproduksjon. Quantis sprøytes på bladene og har en forebyggende effekt mot abiotisk stress, slik som varme-, tørke- og kuldestress. Quantis skal brukes 2-4 dager før plantestress. Sprøyting på allerede sterkt stressede planter frarådes.  Dosen er 200 ml/daa og behandlingen gjentas 1 til 3 ganger med 10-14 dagers intervall fra potetplantene er 5-10 centimeter fram til blomstring. Quantis kan tankblandes med sopp- og innsektsmidler.

Biotrac

Biotrac er et tang-ekstrakt fra Yara, styrket med zink og bor. Biotrac inneholder aminosyrer, auxiner, vitaminer, alginsyre, polysakkarider, mannitol, nitrogen og kalium. YaraVita Biotrac brukes som bladgjødsling med 100-300 ml pr. daa i 10-14 dagers intervall.

Microstar

Fosforrik startgjødsel for potet, gulrot, løk og diverse andre vekster. Legges i samme såfure som poteten. Mikrogranuleringen sørger for best mulig plassering av næringsstoffene.

Struvitt

Struvitt er et mineral som har blitt renset ut av kloakk og avløpsvann. Struvitt er rikt på nitrogen, fosfor og magnesium.

Resultater 2023

Vi ser en tendens til høyere avlinger i leddene med biostimulanter i 2023, men variasjoner i de ulike gjentakene gjør at vi ikke kan si at det utgjør en signifikant forskjell. Resultatene fra fjoråret viser at behandlingen med Acrecio hadde den største avlingsøkningen blant leddene, med 15% avlingsøkning. Behandling med Acadian både i fåra og som bladgjødsling utgjorde en avlingsøkning på 13% i 2023. Disse to leddene hadde også det frodigste riset under registering på sommeren.

Videre så vi at ledd 7 og 8 med kun Microstar og Struvitt (startgjødsel) hadde det mest grønne riset ved høsting, mens frodigheten på disse under registering midt på sommeren var dårligst.

Resultater 2021, 2022 og 2023

Som tabellen under viser, så er det Acrecio som gjør det best over tre år. Acadian lå litt under kontroll-leddet i 2021 og 2022, men over i 2023. Dette gir en i snitt avling lik leddet som var ubehandlet. Videre ser vi at behandlingen med Quantis viser en tendens til høyere avling, men på grunn av at det var stor forskjell mellom resultatene i 2022 og 2023, er heller ikke dette en signifikant forskjell. Det trengs flere år med forsøksresultater for å sette en nøyaktig konklusjon på hvordan biostimulanter fungerer.

Bilde1
Tabellen viser relativ avling.
Behandla poteter i fara Foto Amund Loken
Behandla poteter i fåra. Foto: Amund Løken.