For å få et bedre innblikk i næringstilstanden i potetplantene, er bladstilkprøver og nitratmåling gode verktøy. Når vi ser symptomer på næringsmangel i en plante, har mangelen oppstått for en stund siden, og det er ofte for sent å rette opp. Det kan ta opptil et par uker fra næringsmangel oppstår til vi klarer å se det i åkeren. Bladstilkanalyser og nitratmålinger i vekstsesongen er verktøy for å oppdage næringsmangel i feltet tidligere enn det vi klarer å oppdage selv. Bladstilkprøver er tørrstoffprøver som gir informasjon om næringsstoffene fosfor (P), kalium (K), kalsium (Ca), magnesium (Mg), sovel (S), mangan (Mn), sink (Zn) og bor (b) og nitrat. Nitratprøver gir oversikt over nitratinnholdet i plantene der og da.

Kalkulator for opptak og utvasking av nitrogen

Kalkulatoren for opptak og utvasking av nitrogen er utviklet av NIBIO, og er et nyttig verktøy for å sjekke nivået på utvasking av nitrogen når det har vært mye nedbør. Den sier noe om hvor mye nedbør det har vært siden setting, og dermed hvor mye nitrogen som kan være vasket ned siden da. Deler av landet har hatt store mengder nedbør de siste ukene, og behovet for tilleggsgjødsling vil være til stede i en del områder. Beregningen bruker værdata fra værstasjonene til LandbruksMeteorologisk tjeneste sammen med data du legger inn om jordtype, gjødslingsnivå, settedato og gjødslingstidspunkt for å beregne hvor mye nitrogen plantene har brukt og hvor mye nitrogen som er vasket ut. Kalkulatoren finner du her: Nitrogenstatus -> AgroMetBase (nibio.no).

Finn ut mer om næringstilstanden i potetåkeren

Bladstilkprøver (tørrstoffanalyse hos Megalab)

Bladstilkprøver* er en god måte å få oversikt over næringstilstanden i åkeren på. Bladstilkprøvene bør tas ut 5-6 uker etter spiring når plantene er i god vekst og det fortsatt er tid til å rette opp eventuelle mangler.

Plukk det siste fullt utvikla bladet (tredje eller fjerde bladet ovenfra) fra 30 representative planter i åkeren. Fjern blader og småblad, og samle bladstilkene i en pose. Bruk en pose til hver prøve (det er viktig å ikke blande prøvene). Lever prøvene til din lokale rådgivingsenhet, som sender prøvene til Megalab i England. Før sending skal bladstilkene tørke i tørkeskap på 55˚C i et døgn (spør din rådgiver om hvem som skal tørke prøvene). Svar på prøvene kommer oftest i løpet av en til to uker. Kontakt din lokale potetrådgiver for hjelp med bladstilkprøver.

Når du har fått svar på bladstilkprøvene, kan du diskutere resultatet med rådgiveren din, og om det er behov for å tilføre mer av noen næringsstoffer. Dersom det er mangel av bestemte næringsstoffer, anbefales ofte bladgjødsling.

*Les mer om bladstilkanalyser: Nanolæring: Stilkanalyser for helsesjekk i potetåkeren.

Nitratmålinger

Ukentlige nitratmålinger gir en god oversikt over nitrogeninnholdet i potetplantene. NLR har utviklet nitratkurver for flere potetsorter som viser hvordan nitratkonsentrasjonen i planten bør utvikle seg i løpet av sesongen (se eksempel for Lady Claire i figuren nedenfor).

Bilde1sunniva

Gjør nitratmålinger fra fjorten dager etter hypping eller rundt blomstring. Vanntilstanden i åkeren må være god for at målingene skal bli riktige, og det er viktig at målingene gjøres om morgenen, gjerne en fast dag i uka. Plukk bladstilker fra det siste fullt utviklede bladet fra 30 planter i det området i åkeren som vanligvis går tom for næring først. Fjern bladene og press ut safta med en hvitløkpresse (se bilder nedenfor). Før du måler nitratkonsentrasjonen i prøvene, må du kalibrere nitratmåleren. Husk at du må kalibrere med begge kalibreringsvæskene for å få et riktig resultat. Mål nitratkonsentrasjonen i plantesafta med nitratmåleren. Noter verdiene. Gjenta målingen for et område i åkeren med god vekst, så får du sjekket om det er store forskjeller innad i åkeren.

Diskuter gjerne målingene med rådgiveren din for å vurdere om det er behov for tilleggsgjødsling. Dersom verdiene ligger over 6000 ppm (parts per million) er det god tilgang på nitrogen. Dersom verdiene bikker under 6000 ppm, må du vurdere hvor lenge det er til vekstavslutning og opptak. Er det mer enn 4-5 uker igjen, kan det være behov for tilleggsgjødsling. Vanligvis vil du ikke se en økning i nitrat etter tilleggsgjødslinga, men nitratkonsentrasjonen vil avta saktere. Tilleggsgjødslinga bør gjøres før nitratkonsentrasjonen bikker under 4000 ppm, og ikke for tett mot vekstavslutning. For sein tilleggsgjødsling kan gi forsinket avmodning og det kan bli liggende gjødsel igjen i åkeren som plantene ikke har klart å bruke opp. Det er bortkasta penger og ikke bra for miljøet.

NLR Viken har laget en video hvor potetrådgiver Siri Abrahamsen viser hvordan man bruker nitratmåleren: Nanolæring: Nitratmåling i potet.

IMG 4367
For å få et bedre innblikk i næringstilstanden i potetplantene, er bladstilkprøver og nitratmåling gode verktøy. Plukk bladstilker fra det siste fullt utviklede bladet fra 30 planter i det området i åkeren som vanligvis går tom for næring først. Fjern bladene og press ut safta med en hvitløkpresse. Foto: Borghild Glorvigen, NLR
Foto: Borghild Glorvigen, NLR
For å få et bedre innblikk i næringstilstanden i potetplantene, er bladstilkprøver og nitratmåling gode verktøy. Plukk bladstilker fra det siste fullt utviklede bladet fra 30 planter i det området i åkeren som vanligvis går tom for næring først. Fjern bladene og press ut safta med en hvitløkpresse. Foto: Borghild Glorvigen, NLR
IMG 7851
For å få et bedre innblikk i næringstilstanden i potetplantene, er bladstilkprøver og nitratmåling gode verktøy. Plukk bladstilker fra det siste fullt utviklede bladet fra 30 planter i det området i åkeren som vanligvis går tom for næring først. Fjern bladene og press ut safta med en hvitløkpresse. Foto: Borghild Glorvigen, NLR