Vask og desinfeksjon før høsting

Reduksjon av smitte av lagersykdommer starter med vask og desinfeksjon av potetkasser og lageret. All jord, støv og planterester må vaskes vekk fra alle overflater. Bruk såpe eller rengjøringsskum for å fjerne mest mulig virus, bakterier og sopp. Etter skylling er det viktig at alt er tørket opp før desinfisering. Du kan bruke røykdesinfeksjon eller våtdesinfeksjon. Det er bare mulig å oppnå god desinfeksjon, dersom man har fjernet jord og planterester. Disse tiltakene kan redusere risiko for lagersykdommer som sølvskurv og foma/fusarium.

En god lagersesong starter med opptakingen

Høsting når knollene har en temperatur på 12 grader reduserer risikoen for skader. Ta ut stikkprøver av potet under høstingsprosessen for å sjekke skader som kan ha oppstått i opptakeren. Les mer om høsteteknikk i potet her: Høsteteknikk i potet | NLR Nord Norge

Opptørking og temperatur

God opptørking og kontrollert temperatursenking spiller en viktig rolle for sårhelinga. Det er viktig at poteten ikke er våt på lageret. Det betyr at poteten enten har tørket godt opp før den kommer inn på lageret, eller at en god ventilasjon er på plass i lageret. Kontroll av temperatur i lageret er ikke bare viktig for sårhelinga, men også for å redusere groing. Temperaturen må reduseres sakte og skal lande på 4-5°C til slutt. Lav temperatur må holdes konstant for å hemme groing og forebygge lagersykdom. For å ha god kontroll på temperatur i lageret kan det være lurt å sette opp 3-4 termometer i forskjellige høyder (i nederste, i midten og i øverste kasse).