I andre land snakker de om komplekset PED = Potato Early Dying. Oversatt til norsk snakker vi da om tidlig nedvisning av potetplantene. Årsaken kan være en enkelt sjukdom som tørrflekksjuke eller visnesjuke. Det kan også være en kombinasjon av en eller flere sjukdommer, og vekststress på grunn av næringsmangel, tørke, insektskader eller andre faktorer. Tørrflekksjukelignende symptomer kan skyldes stress hos potetplantene uten at noen sjukdomsorganismer er involvert.

Plantevernstrategi mot tørrflekksjuke

For sorter som er utsatt for tørrflekksjuke, bør man blande inn tørrflekksjukemidler i tørråtesprøytingen. Dette gjelder spesielt industrisorter som skal stå lenge og sorter som er følsomme (for eksempel Lady Claire, Innovator og Fontane). Tørrflekksjuke kommer ofte etter blomstring, da den naturlige resistensen i planta går ned, og bekjempingen må skje forebyggende. Vi har imidlertid sett de siste årene at tørrflekksjuke er et økende problem, derfor anbefaler vi å starte behandlingen tidligere enn fra blomstring dersom en har erfaring med angrep i sin åker.

1-2 behandlinger kan være nok, men det kan bli behov for 4 eller flere ved stort smittetrykk. Bekjemp med maks 14 dagers intervall, men kortere ved erfaring med kraftig angrep tidligere.

Som for tørråte er det viktig med veksling mellom preparater og så få sprøytinger som mulig, for å motvirke resistens. Bland de tilgjengelige tørrflekksjukemidlene i tanken sammen med tørråtemiddel, der det passer ut fra plantenes vekststadium og det intervallet du ønsker med hensyn til smittetrykk og tidligere års erfaring.

Propulse og Revyona må blandes med et av tørråtemidlene siden de ikke har virkning mot tørråte. Revus Top har virkning på både tørråte og tørrflekksjuke, mens vær obs på å likevel ikke kjøre denne alene, og generelt ha minst mulig bruk av Revus og Revus Top (samt Zorvec Endavia) pga. resistensfare hos tørråte.

NB!

  • Dersom det er brukt Amistar i drillen, kan ikke Amistar benyttes på bladverk.
  • Revyona og Revus/Revus Top skal ikke brukes i veksling samme sesong. Bruk derfor Propulse eller Amistar, hvis du bruker Revus Top i tørråtestrategien.
  • SDHI-preparater (Propulse) bør utgjøre maks 50 % av behandlingene.
  • Propulse har 21 dagers behandlingsfrist!

Amistar: Maks 2 ganger med 7-14 dager mellom. 14 dager behandlingsfrist. 30-50 ml/daa. Etikett til Amistar

Propulse: Maks 2 ganger med 10 dager mellom. 21 dager behandlingsfrist. 45 ml/daa. Etikett til Propulse

Revyona: Maks 2 ganger med 7 dager mellom. 3 dager behandlingsfrist. 75-125 ml/daa. Etikett til Revyona

Torrflekksjuke bg 2 Innovator
Flekkene ved tørrflekksjuke er karakteristiske med sine konsentriske ringer mellom de store bladnervene på bladene. Flekkene kan få en gul sone i overgangen mot den friske delen av bladet.
Torrflekksjuk IMG 8643 Innovator BG 2
Flekkene ved tørrflekksjuke er karakteristiske med sine konsentriske ringer mellom de store bladnervene på bladene. Flekkene kan få en gul sone i overgangen mot den friske delen av bladet.
Torrflekksjuk IMG 8641 Innovator 2
Flekkene ved tørrflekksjuke er karakteristiske med sine konsentriske ringer mellom de store bladnervene på bladene. Flekkene kan få en gul sone i overgangen mot den friske delen av bladet.

Tørrflekksjuke/Alternaria

Skadegjører: soppen Alternaria solani
Visnesjuke i aker
Visnesjuke (Verticillium) i åker

Verticillium visnesjuke/Kransskimmel

Skadegjører: en av soppene Verticillium albo-atrum eller V. dahliae

Storknollet råtesopp

Skadegjører: soppen Sclerotinia sclerotiorum