Skadegjører: soppen Alternaria solani

Tørrflekksjuke starter ofte forsiktig i åkeren, men kan ta helt overhånd i en potetåker i løpet av bare et par uker. Varmt og tørt vær etterfulgt av fuktige perioder gir gode forhold for tørrflekksjuke. Skadene forårsakes av soppen Alternaria solani, som lager tørre gråbrune flekker på blader og stengler. Flekkene er karakteristiske med sine konsentriske ringer mellom de store bladnervene på bladene (se bilder). Flekkene kan få en gul sone i overgangen mot den friske delen av bladet. Symptomene kommer først på eldre blader, gjerne i kjøresporene, og er ofte ikke synlig før ut i august. Det betyr ikke at soppen ikke er til stede i åkeren tidligere.

Soppsporene spres med vind og infiserer potetbladene under varme og fuktige forhold (> 95 % relativ luftfuktighet). Sporene trenger inn i mottakelig vev direkte eller via sår, og danner nye sporer som spres med vind, regnsprut, etc. Ugraset svartsøtvier er også vertplante for tørrflekksjuke. Fra utlandet blir det rapportert om avlingstap fra null tap til opp i 80 %.

Sporene kan overleve i minst 8 uker på bladoverflata, og kan spre seg med vind over lange avstander i lufta. Eldre planter er mer mottakelige enn unge planter. Derfor ser vi tørrflekksjuke ganske seint i sesongen. Sørg for risdreping og høsting av modne knoller. Det er viktig å unngå skader under opptak, og ha god sårheling de første dagene på lager.

Hvilke forhold fremmer tørrflekksjuke?

  • Perioder med skifte mellom våte og tørre værforhold øker sporespredninga, og dermed sjukdomsutviklingen.
  • Dårlig vekstskifte og stress (næringsmangel, insektskader og for lite vann) øker risikoen for tørrflekksjuke.
  • Svake sorter er bl.a. Innovator, Lady Claire og Fontane.
  • Umodne knoller er spesielt mottakelige.
  • Fuktige forhold under høsting kan gi angrep på knollene.
  • Beste temperatur for sporedannelse er 20 C (men soppen danner sporer fra 5C til 30C).

Les mer om tørrflekksjuke:

> Er det tørrflekksjuke eller er det noe annet? Plantevernstrategi mot tørrflekksjuke (nlr.no)

> Tørrflekksjuke (Plantevernleksikonet)

Field and Management Factors Can Reduce Potato Early Blight Severity: an Observational Study on Farms Combined with Field Trials in Southern Sweden | Potato Research (springer.com)

Torrflekksjuke bg 2 Innovator
Tørrflekksjuke i Innovator. Foto: Borghild Glorvigen
Torrflekksjuk IMG 8641 Innovator 2
Tørrflekksjuke i Innovator. Foto: Borghild Glorvigen

Kartlegging: Plutselig (ris)kollaps i Lady Claire

En spørreundersøkelse gjennomføres blant produsenter av Lady Claire. Målet er å få bedre oversikt over omfang av skadene i Lady Claire åkere, samt kartlegge ulike faktorer som kan hjelpe i arbeidet for å finne årsaken(e) bakom (ris)kollaps. Ditt svar kan ha stor betydning for oss.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Maarud, Orkla, NLR og NIBIO og finansieres av RFF Innlandet, Maarud, Orkla og NLR.

Bakgrunn

Fra og med 2017 er det observert skade på bladverket i potetsorten Lady Claire, og omfanget av svekkede åkere er økende. Skaden, som reduserer plantens fotosyntetiske bladoverflate, fører til tidlig nedvisning og avlingstap. I prosjektet Plutselig (ris)kollaps i potetsorten Lady Claire finansiert av RFF Innlandet, jobber vi for å finne årsaken(e) bak skadebildet , slik at man kan sette inn riktig tiltak til riktig tid. Denne spørreundersøkelse er en del av prosjektet.

Det tar ca. 15 minutter å svare på spørreundersøkelsen.

Mer informasjon og lenken til spørreundersøkelsen her


Har du spørsmål om spørreundersøkelsen, ta kontakt med:

Torrflekksyke Provetaking Lady Claire prosjekt
I prosjektet tas det også prøver av potetplanter. Hele planten med blader, stengler, røtter og knoller samles i poser og analyseres for alt som finnes av skadegjørere hos NIBIO Planteklinikken i Ås.

TOMCAST

I 2023 utførte NLR tester av TOMCAST på oppdrag fra NIBIO.