De voksne sikadene foretrekker de øvre bladene. De suger plantesaft, legger egg på undersiden av bladene, og «sprøyter inn noe gift» i bladet. Resultatet kan en se etter hvert ved at bladkanten bøyer seg inn-/oppover, trekantede gule/avblekede flekker oppstår i bladkanten og senere visner bladkanten. Skaden blir størst i tørre perioder.

Biologi

Sikadene overvintrer som voksen i naturlig vegetasjon og flyr inn i potetåkrene i overgangen mai - juni. Egglegging starter i midten av juni ved at egg stikkes inn i bladnerver og -stilker, og nymfer dukker opp i overgangen juni - juli. Neste generasjon voksne kan sees fra begynnelsen av august. Utviklingsstadiene overlapper hverandre så en vil alltid kunne se voksne sikader i åkeren.

Den voksne potetsikaden er ca. 3-4 mm lang og lys grønn, ofte med et blålig fargeskjær. Nymfene likner en del på de voksne, men er mindre, mer gulgrønne og mangler vinger. Nymfene lever på undersiden av bladene og løper sidelengs dersom de blir forstyrret. Utviklingstiden er ca. 4 uker. Sikadene har kun en generasjon i året i Norge, men en andre generasjon kan påbegynnes i enkelte år uten at livssyklus fullføres.

Voksen potetsikade
Voksen potetsikade
Potetsikade nymfe
Potetsikade nymfer i ulike størrelser

Bekjempelse

Sikadene gjør stor skade ved tidlige angrep rett etter spiring og det er utviklet en skadeterskel på dette stadiet. Angrepet bør bekjempes med et skadedyrmiddel dersom det er mer enn 20 sikader på 10 planter i juni, altså hvis det i gjennomsnitt er mer enn 2 voksne sikader per potetplante. Mest aktuelle middel ved tidlige angrep er et pyretroid. Evure/Mavrik er mer skånsomme mot nytteinsekter enn Decis og Karate, og alle disse har god effekt mot potetsikade. Nedsatt følsomhet mot pyretroider er påvist i enkelte områder i Norge. Bruk derfor ikke reduserte doser av pyretroidene. Ved behov for gjentatt behandling mot sikader bør en bruke det systemiske middelet Mospilan.

I juli kan det være behov for en ytterligere bekjempelse hvis en finner sikadenymfer på undersiden av bladene på nedre del av planta. Nymfene kan gjøre stor skade spesielt i tørre perioder, i sorter med lite ris, og i potet som skal vokse til godt ut i september. Resultatet av angrepet er for tidlig nedvisnet ris.

Bladrulling pga sikade angrep
Bladrulling på grunn av sikade angrep