En viktig forutsetning for å hindre spredning er å kjenne status for ulike skadegjørere i jorda. Blant de viktigste tiltakene er godt vekstskifte, god vekst gjennom god agronomi og friskt/rent plantemateriale, og å unngå flytting av infisert jord.

Fagforum Potet har laget en veileder som gir oversikt over tiltak som er sentrale for å hindre slik spredning, både inn på eiendommen og mellom ulike skifter.

De fleste farlige skadegjørere følger med som blindpassasjerer, enten via plantemateriale eller med jord, kasser, maskiner og traktordekk. Det viktigste verktøyet vi har for å unngå spredning er å sørge for at jord eller planter med mistenkt eller ukjent smittestatus ikke kommer inn på «rene» driftsenheter og skifter. En forutsetning for å få til dette er å vite hvor skadegjørerne er.

Hva er farlige skadegjørere?

Innhosting Poteter pa henger IMG 5189
Når potetkassene står på hengeren under fylling på jordet følger det mindre jord med inn på lager. Kassene holder også lenger. Foto: Borghild Glorvigen

Kunnskap om status på egne og leide arealer

1. Skaff deg oversikt over status på all jorda du driver

Glem ikke leid jord og jord du leiekjører. Åpenhet mellom selger/kjøper og utleier/leietaker er svært viktig for å få vite om farlige skadegjørere er påvist på arealet tidligere. Noen farlige skadegjørere overlever lenge i jorda (eks. hvit PCN i opp mot 40 år). Derfor er all informasjon fra de siste åra av interesse for deg. Historiske PCN-funn finner du i Mattilsynets register.

2. Husk at du har plikt til å melde fra ved mistanke om farlige skadegjørere

Påvisning på et tidlig tidspunkt er viktig for å hindre spredning. Ta kontakt med din rådgiver dersom du oppdager symptomer i åkeren. Send inn jord- eller planteprøver til analyse for å utelukke eller bekrefte mistanke om hva som er årsaken til skaden. Analyseresultatene vil hjelpe deg å planlegge et godt vekstskifte for videre drift.

Mer informasjon om prøvetaking og innsending av prøver: www.planteklinikken.no.

3. Informer alle samarbeidspartnere dersom det er påvist farlige skadegjørere på jorda du driver

Analyse av jordprove IMG 20191015 100750 Marit Skuterud Vennatro
Analyse av jordprøver gir svar på hvilke skadegjørere som er i jorda. Foto: Marit Skuterud Vennatrø, NIBIO

Unngå flytting av jord

Fjerning av jord fra maskiner og utstyr er utfordrende og arbeidskrevende, men er med på å redusere risiko for spredning av skadegjørere.

4. Ta nødvendige forhåndsregler dersom transport av maskiner eller avling mellom eiendommer er nødvendig i din drift

Dersom det er påvist farlige skadegjørere på et av jordene, vil det alltid være risiko for at smitten følger med jord som sitter på maskiner eller avling. Dette gjelder gjennom hele vekstskiftet, også i årene det dyrkes korn.

5. Rengjøring av utstyret er en effektiv måte å hindre spredning av farlige skadegjørere

Enkel rengjøring er bedre enn ingen rengjøring.

6. Krev at entreprenører som må ut på jorda du driver med sine maskiner, vasker utstyret før arbeidet starter og ved flytting av maskiner mellom skifter

Husk at kontrakten mellom deg og den som har ansvaret for arbeidet skal beskrive tiltak for å hindre smitte/spredning av farlige skadegjørere.

7. Unngå flytting av jord og sørg for sikker håndtering/destruering av jord og skadet/råtten avling som inneholder farlige skadegjørere

Ved eventuelt mottak av slam/organisk materiale/jord må du alltid kreve dokumentasjon på at materialet er fritt for farlige skadegjørere.

Jordsol 091012 013
Rengjøring av utstyret er med på å hindre spredning av farlige skadegjørere. Foto: Borghild Glorvigen

Nasjonal bransjestandard for PCN anbefaler ulike vekstskifte-regimer avhengig av PCN-status. Her finner du også generelle anbefalinger for god agronomisk praksis i potetproduksjonen.

God agronomi

8. Bruk sertifisert plantemateriale i hele vekstskiftet

Da er du sikker på at knoller, stiklinger, såfrø eller småplanter er friske når du skal sette, så eller plante.

9. Et godt vekstskifte gjør det lettere å redusere smittepresset og bekjempe ulike skadegjørere

Vekstskifte utarmer nematoder, sopp og bakterier ved at vertsplanter blir fjernet. Det gir også muligheter for alternativ bekjemping av uønsket ugras. Planlegg et variert vekstskifte ut fra de mulighetene og begrensningene som du har. Bruk ikke-vertsplanter og resistente sorter i vekstskiftet. Med god planlegging og gjennomtenkt vekstskifte kan man leve med farlige skadegjørere.

10. Lær deg det grunnleggende om de skadegjørerne som er aktuelle for din jord

Kunnskap om vertsplanter, risiko for spredning, overlevelse mv. vil hjelpe deg å planlegge vekstskifte og drift for å håndtere skadegjøreren fremover.

Les mer om ulike skadegjørere på plantevernleksikonet.

11. Legg alltid til rette for god plantevekst igjennom sesongen

Dette bedrer kulturplantens konkurransekraft i forhold til ulike skadegjørere og ugras, som hønsehirse, svartsøtvier og begersøtvier.