Det var et hederlig forsøk fra pommes frites-produsenten Findus da de ble med i prosjektet høsten 2017. Men dessverre - kunnskapen om at det går an å produsere økopotet som egner seg til fritering, blir nok ikke brukt med det første. Etterspørselen er for liten, og prisen på et ferdig produkt blir for stor når et stort fabrikkanlegg må rengjøres for å kjøre igjennom ei skarve kasse med økopotet.

Konklusjon

Når markedet er klart, er vi forholdsvis sikre på at det lar seg gjøre å dyrke økologisk potet av rett kvalitet til fritering. Sorten G07-1147 synes mest lovende til friteringsindustrien. sorten kan tidligst bli godkjent i 2022.

Krav til råvaren

Sorten har stor betydning om den skal friteres. Valget falt på å undersøke potetsorter til produksjon av båtpotet. Båtpotet stiller litt mindre krav til potetstørrelse og form enn hva enkelte andre industriprodukter gjør. Potet som skal friteres til båter må være gule, og de skal ha helst ha 20 % tørrstoff (minimum er 19%). Knollstørrelser må være mellom 43-55 mm, og fargeindeksen skal helst ikke være høyere enn 3.

Fargeindeksen sier noe om det ferdige produktet er lyst eller mørkt. Er verdien høyere enn 3 betyr det en mørkere farge, og at potetproduktet kan inneholde mer akrylamid. Akrylamid er et kreftfremkallende stoff som dannes i bruningsprosessen som skjer når vi steker matvarer som inneholder mye stivelse. Blir temperaturen på lager for låg, blir fargen mørkere. Stekefargen kan også ha sammenheng med potetsort og dyrkingsforhold.

G07 1147 IMG 5355 Kari Bysveen
G07-1147 er en lovende potetsort, både som konsumpotet og til fritering. Graminor er foredler. Foto: Kari Bysveen, NLR Innlandet

Forsøksfelt 2018-2020

Forsøkene ble lagt til Stange i Innlandet. På den steinrike jorda i Stange er stenstrenglegging et nødvendig onde. Og et onde ble det. Som et resultat av store nedbørsmengder rett etter stenstrenglegging og setting klappa potetfåra sammen som et korthus. Jorda ble dessverre svært kompakt og hard, og ugraset tok overhand. Plantene ble stressa på grunn av mangelfullt næringsopptak, og riset gikk tidlig ned på grunn av teger, tørrflekksjuke mm. Avlingene ble elendige begge år.

I 2018 var det med 6 gule sorter til prøving. I 2018 ble det tørt, og sikader, teger og tørrflekksjuke gjorde stor skade. I 2019 var det 7 sorter til utprøving. I 2019 regna feltet vekk. Vi valgte derfor å ta prøver av de gule sortene vi hadde i matsortsfeltene i Solør i 2019 og 2020. En økopotet må uansett kunne brukes til det meste.

G07-1147 er en lovende sort

Tabellen nedenfor viser at Solist, Folva, G07-1147 og G07-1155 har oppnådd rett kvalitet med tanke på tørrstoff-% og farge etter fritering. Sorten G07-1147 er best egna til fritering alle 3 åra. Sorten G07-1147 har dessuten gitt relativt gode avlinger i vanlige sortsfelt, hele 31 % meravling enn referansesorten Troll, og helt på høgde med Nansen. Den har pene glatte knoller, og dermed lite feilenheter (11,58 %), kontra 25,5 % feil for Solist fra feltet i 2019. Lagringsevnen ser ut til å være god. Vi håper derfor at G07-1147 blir godkjent som ny norsk sort i 2022.

Kvalitetsegenskapene til G07-1655 kan synes bra, men riset gikk ned tidlig, og det ble for mye små poteter. Solist kan ha litt lågt tørrstoff og litt høg fargeindeks, men kan likevel være aktuell til fritering. I 2020 var sortene Erika, Alizee og Colomba med i forsøket. Colomba er en tidlig sort. Tørrstoffet var svært lågt i disse sortene, og er uegna til fritering. Fargen ble også for mørk.


Dugnad potetopptak Kari Bysveen
Iveren var stor da potetene skulle opp. Foto: Kari Bysveen, NLR Innlandet

Resultater fra forsøkene

Tabell 1: Friteringsanalyser fra økologisk dyrkede potetsorter fra 2018-2020. Fargeindeks < 3 og tørrstoffprosent > 20 er ønskelig.

Felt Stange 2018

Felt Stange 2019 analysert

ca 15.sept

Felt Våler 2019 og 2020

2019

2019

2020

Sort

% TS

Fargeindeks

%TS

Fargeind.

%TS

Fargeind.

% over 43mm

%TS

Farge ind.

Solist

21,8

2,6

22,49

3,7

19,47

4,1

74

Hassel

19,3

3,1

20,23

3,6

Folva

23

3,1

24,63

3,1

Carolus

22,7

2,1

24,46

2,2

20,64

3,3

G07-1147

23,8

3

23,11

3

22,73

3,8

67

20,69

2,2

G07-1655

22,4

2,5

21,02

3,2

37,1

G07-1155

22,6

2,3

GN0813.014.024

28,49

3,3

Erika

17,85

3,6

Colomba

16,04

5,7

Alizee

17,45

3,4

Dyrkingsteknikk

Dyrkingsteknisk er en økopotet en økopotet. For å få store nok salgbare knoller bør de lysgroes for å spare inn tid. Sortene bør være sterkest mulig mot tørråte, og det er viktig å hyppe godt slik at det er minimum 7 cm med jord over knollene. Jord over knollene reduserer faren for grønnfarging, og at tørråtesmitte vaskes fra potetriset til knollene i jorda.