Monceren og Maxim er de mest aktuelle midlene. Nå har det blitt noe usikkerhet om bruk av Monceren på grunn av godkjenningsprosessen i EFSA (European Food Safety Authority = "EU sitt Mattilsyn").

Sitat Svein Bakken i Bayer:
"Når det gjelder Monceren, så er tidspunkt for votering for fornyet godkjennelse av pencycuron utsatt til møtet EFSA i februar. Vi forventer at aktiv- stoffet blir gitt fornyet godkjennelse MEN med en ny MRL (maximum residue level) på deteksjonsgrensa. Dersom dette skjer kan ikke Bayer garantere at man ikke kan finne rester av produktet dersom det blir tatt prøver. Vi har derfor stoppet produksjonen av ny vare, og det vil derfor ikke være mer vare tilgjengelig enn hva som er på lager ute hos kunde og sluttbruker for 2020. Samtidig vet vi ikke (så lenge det ikke er gjort noe vedtak) når den nye MRL- verdien vil gjelde fra. De mest positive gjetningene ligger på 12 mnd. etter vedtak, mens de mest pessimistiske ligger på 3 måneder.
Settepoteter for kommende sesong mener vi er OK, men poteter til mat og fôr produsert sesongen 2020 KAN bli rammet av krav til ny MRL ved salg. Det er myndighetene som kan gi retningslinjer om hvordan ikrafttredelse kan bli. Vi kan imidlertid ikke gjøre noen henvendelser før et vedtak er fattet, og med vedtak i februar (kan også bli utsatt) vil publiseringen i EU sannsynligvis komme i april. Lokale myndigheter har 3 mnd på seg til å fatte vedtak, så det kan godt være mulig at sesongen vil være OK. Dette VET VI IMIDLERTIG IKKE på nåværende tidspunkt.
Beklager at vi ikke kan gi noe klart svar!!" Sitat slutt.

På grunn av denne situasjonen kan det være best å satse på Maxim i år. Maxim har også tilleggseffekt mot andre sopper, f.eks. sølvskurv og svartprikk. I tidligpotetdyrkinga er ikke sølvskurv og svartprikk et stort problem. Settepoteter som har mye sølvskurv kan riktignok skrumpe inn og miste mye kraft i løpet av lysgroinga, men det er ikke nødvendigvis slik at beising med Maxim nå vil redusere dette problemet. For å få noe effekt måtte man trolig ha beiset mot sølvskurv allerede ved innlagring i høst.

Ved våtbeising skal doseringa være 250 ml Maxim (eller 600 ml Monceren) pr tonn settepotet. I praksis må middelet tynnes ut noe med vann, men det er en fordel om ikke knollene blir alt for våte. En væskemengde på ca 1 liter per tonn er anbefalt; og det betyr i praksis at man blander 1 del Maxim med 3 deler vann før beising over rullebordet. Det er viktig å få tørket knollene godt etter beising.

Ingen av midlene virker mot bakterier, faktisk vil beisinga kunne øke problemet med bakterieråter som foma, fusarium og stengelråte på grunn av oppfukting og sårdannelser. Er det problem med disse råtene i settepotetene er ikke materialet egnet til beising, og sannsynligvis ikke egnet som settemateriale heller.
Et praktisk tips er at potetene bør varmes opp før sortering og beising. I tillegg til at de tåler mer håndtering vil de også tørke raskere opp etter beising. Ved tørrbeising med Monceren er det viktig å få tilstrekkelig fordeling av middelet på knollene. Dosering skal være 2 kg pr tonn settepotet. En vellykket beising beskytter groene i lysgroingsperioden og sikrer en rask spiring av friske planter.

Ved settepotetoppformering er det i tillegg mulig å behandle jorda rundt settepoteten med Amistar ved setting. Dette gir mindre fare for både svartskurv og sølvskurv på knollene. Mer om dette seinere.