Når vi sammenligner resultater fra feltforsøkene med ATTRACAP® 2019 og 2020 fikk vi bedre kontrolleffekt mot kjølmark i år. Første året (2019) med feltforsøk på fem lokaliteter i Øst- og Sør-Norge bekreftet vår mistanke om at jordtemperaturen ofte ikke er optimal for bruk av ATTRACAP® ved setting i Norge. På lokalitetene med temperaturer under 15 °C, observerte vi redusert effekt av ATTRACAP®. For å finne et soppisolat som gir god effekt mot kjølmark også under lavere temperaturer, har vi i 2019 undersøkt effekten av ulike norske soppisolat (M. brunneum) i labforsøk. Det beste av disse soppisolatene ble testet i en modifisert formulering av ATTRACAP® i feltforsøk i 2020 på samme fem lokaliteter i Øst- og Sør-Norge som 2019. Denne modifiserte utgaven av ATTRACAP® med norsk soppisolat har vist bedre effekt (opp mot 27% reduksjon av kjølmarkskade) enn den originale ATTRACAP® (gjennomsnittlig 6% skadereduksjon) under norske forhold. I 2021 skal det gjennomføres nye forsøk med ytterligere tilpasninger av ATTRACAP® for om mulig å oppnå enda bedre effekt mot kjølmark under norske forhold.

Kjolmark settepotet
Kjølmarken var tydelig til stede, her angripes en settepotet (Foto: GS).

NIBIO Plantehelse, NLR Agder v/Sigbjørn Leidal og Georg Smedsland