Vi har ikke funnet tørråte i Agder enda, men det er gjort funn både i Rogaland og Vestfold. Det er ikke «tørråtevær» akkurat nå, men tilveksten i de sist satte åkrene er så kraftig at det er fornuftig å starte den forebyggende behandlinga selv om det ikke er full radlukking. Ranman Top og Revus er gode forebyggende midler når man starter tidlig og sprøyter med korte nok intervall slik at nytilveksten blir godt dekket. De har derimot liten effekt mot eventuell primærsmitte fra settepotetene. Ved full radlukking bør man derfor velge et middel med systemisk og kurativ virkning som Zorvec Endavia eller Proxanil. Eller Ridomil Gold for de som har det tilgjengelig. Hvis man får behandlet åkrene rimelig regelmessig ca hver 7. – 10. dag og i hvert fall før det er fare for tørråteinfeksjon, kan man i beste fall greie seg med vekselvis Ranman Top og Revus til de resterende sprøytingene. Kommer man på etterskudd slik at det er fare for at tørråtesmitte kan ha skjedd vil det være nødvendig å bruke systemiske / kurative midler en gang til. Vær oppmerksom på at Revus Top inneholder et virksomt stoff i tillegg til vanlig Revus som motvirker tørrflekksjuke etc. Dette kan være fornuftig å ta med et par ganger i juli/august i svake sorter som skal stå lenge.

Potetsikader har vi merkelig nok sett lite av i Agder så langt i sommer. Lenger øst rapporteres om store funn. Uansett er det viktig å følge med i egne åkre fremover og ha preparater klar som kan blandes inn sammen med tørråtemidlene. Sikader kan gjøre store skader i seine sorter som må ha et friskt bladverk lenge utover sensommeren og høsten. Det nye middelet Mospilan har systemisk virkning og er å foretrekke når plantene blir store.

Bladlus overfører virus, og i vårt område er potetvirus Y det verste. Vi har ikke sett mye lus i potet, men angrep på andre vekster tyder på at det er mye lus i «omløp». Ved oppformering av egne settepoteter er det derfor lurt å blande inn et eget lusemiddel som Teppeki ved første og tredje tørråtesprøyting. Dette er ingen garanti for oppformering av virus hvis det finnes primærsmitte i settepotetene, men det er et av flere tiltak.

På sandjord med pH over 6 bør seine sorter i tillegg bladgjødsles med sink og mangan. Ikke i hver sprøyting, men i hvert fall et par ganger i løpet av sesongen. Tidligere da mancozeb var et vanlig middel i tørråtekampen fikk man tilført mangan og sink «gratis», men de nye midlene inneholder ikke mancozeb lenger. Anbefaler derfor å bruke preparatene Zintrac og Mantrac på jord med høy pH et par ganger i løpet av sommeren. Begge er som er blandbare med tørråtemidlene. Bladgjødslingsmiddelet Flex N18 kan også fås i varianter som inneholder mangan og sink.

Potetnytt 7 r 2
Åkeren dekker snart radene. På høy tid å begynne med forebyggende tørråtemidler. Foto Sigbjørn Leidal