Ffffff

Kommentar v/ Erling Stubhaug, NIBIO Landvik:

Resultatene som presenteres her er kun fra et forsøk, gjennomført hos NLR Agder. Feltet ble høstet på en gjennomsnittlig totalavling på 4166 kg per dekar, og av denne var forholdsvis stor prosent små (under 40 mm.).

Store settepoteter gir statistisk sikker større knollsetting enn små, men både totalavling og avling store poteter er størst ved middels settepotetstørrelse. Med høsting på denne avlingen ser det ut til at ansetning fra de største potetene blir så stor at mange knoller ikke har rukket å vokse seg store. Ved utsatt høsting vil en anta at bildet blir noe annet.

Økt setteavstand har gitt statistisk sikker økning i knollsetting. Varierende settestand har ikke ført til sikker økning av totalavling eller avling stor (>40mm), men setting på 20 cm har gitt sikker større avling småpotet (<40mm) enn setting på 40 cm.

Monte Carlo gir en god avling av fine, jevne knoller. Den har svært god knollsetting og potensiale for god avling. Sorten har høyt tørrstoffinnhold, også når den blir høstet tidlig på låg avling. Monte Carlo er spesielt interessant på grunn av god resistens mot flere raser PCN.

Etter kun et forsøk skal en være forsiktig med å gi anbefalinger, men det kan se ut til at bruk av middels store settere kan anbefales, og at det benyttes en setteavstand på 20-30 cm.

Tttttt