Resultat fra forsøk i Søgne og gjennomsnitt for 6 felt i Østlands-serien i 2021

Lokalt felt NLR Agder

Gj.snitt 6 felt Østlandet

Sort

Total avling

Salgbar størrelse

Tørrstoff %

Total avling

Salgbar størrelse

Tørrstoff %

Asterix

5516

4997

23,2

6103

5803

24,4

L.Claire

2043

1368

22,6

4133

3610

24,5

G07-1147

3739

3235

21,4

5643

5426

23,7

G07-1467

4264

3942

19,9

5282

5118

21,6

G07-1655

3251

2636

19,7

4564

4156

21,4

G08-3255

3471

3022

22,2

4638

4340

23,3

P02-13-7

3298

2901

21,1

5025

4897

24,5

G07-1155

4649

3958

22,4

5696

5485

23,2

G08-2505

3520

3001

23,9

5179

4928

26,4

G11-1301

1673

1175

21,0

2931

2723

23,2

G11-4115

4020

3084

21,4

5160

4719

22,0

G11-088-001

4058

3429

21,8

5331

5030

24,3

P03-19-21

-

-

-

4254

4106

248

Det lokale feltet i Agder ble angrepet av sikader tidlig i sesongen, og avlingsnivået er derfor lavt. Salgbar størrelse er i denne sammenheng definert som poteter over 42 mm (ikke kvalitetssortert).

Resultat fra forsøk i Grimstad og gjennomsnitt for 3 felt i Sør-Vestlands-serien i 2020

Lokalt felt NLR Agder

Gj.snitt 3 felt Sør-Vestlandet

Sort

Total-avling

Salgbar størrelse

Tørrstoff%

Total-avling

Salgbar størrelse

Tørrstoff%

Asterix

4086

3226

24,5

5204

4805

22,9

K.Pink

4188

3182

25,5

5323

4858

24,3

Nansen

3964

2995

21,5

4397

3880

19,2

Fakse

5183

4300

21,5

6271

5803

19,6

Labella

4642

3284

22,4

4940

4364

19,9

Lunarossa

4208

3222

23,6

4358

3990

21,6

G09-1057

3224

529

18,2

2187

459

17,0

G07-1147

4763

4087

24,1

5433

5035

22,1

G07-1467

3654

2715

21,7

4510

4141

20,3

Salgbar størrelse er her definert som poteter over 42mm (ikke kvalitetssortert).

Kommentar v/ forsker Per Møllerhagen, NIBIO Apelsvoll

G08-3167

Er en halvsein fargerik chipssort. Chipskvalitetstester som er utført så langt viser at sorten har fin chipsfarge, men med høyt predikert akrylamidinnhold i ferdigvare ved testing i november/desember. Knollene har rødt skall, rundoval form med middels dype grohull og rødmarmorert innvendig farge.

G09-1057

Er en halvtidlig spesial småpotetsort til konsum. Konsumtestene som er utført så langt viser at sorten er kokefast og presenterer seg meget pent etter vasking, forutsatt at den ikke har skurv. Sorten har minst forekomst av krakelering i skallet av de testede sortene. Knollene har mørkeblått skall, lang form med relativt dype grohull og sterk blålilla innvendig farge.

G07-1147

Er en halvsein konsumsort. Sorten har koketype B (middels melen) og den presenterer seg meget pent etter vasking (blank og lite krakelering). G07-1147 flasset lite i månedsskiftet oktober/november. Knollene er gule, rundovale med meget grunne grohull og lysegul innvendig farge.

G07-1467

Er en halvsein konsumsort. Sorten har koketype A, og den presenterer seg relativt pent etter vasking (blankhet), men er noe utsatt for krakelert skall. G07-1467 flasset mindre enn Asterix i månedsskiftet oktober/november. Tester har vist at sorten er relativt sterk mot mørkfarging etter koking. Knollene er røde med gule «smileys» -tegninger i grohullene, formen er langovale med grunne grohull og knollene har lysegul innvendig farge.

G07-1655

Er en halvtidlig/halvsein pommes frites-sort). Pommes frites kvaliteten er bra. Sorten har koketype B, dvs. middels melen. Den presenterer seg pent etter vasking (blankhet), er lite utsatt for krakelert skall, og kan også være aktuell til konsum. Knollene er gule med oval til langoval form, grunne grohull med gul indre farge.

G08-3255

Er en halvtidlig/halvsein fargerik chipssort (5,5 i tidlighet,). Chipskvalitetstester som er utført så langt viser at sorten har fin chipsfarge, men med høye nivåer av predikert akrylamidinnhold i ferdigvaren ved testing i nov./des. Knollene har blått skall, oval form med middels dype grohull og blåmarmorert innvendig farge

P02-13-7

Er en halvsein konsumsort. Sorten har koketype B. Den presenterer seg med mindre blankhet enn Asterix etter vasking og har nesten like mye krakelering. P02-13-7 flasset mindre enn Asterix, mens den så lang har vist seg like utsatt for sølvskurv i månedsskiftet oktober/november. Knollene er mørkerøde, runde med middels grunne grohull og sterk rød innvendig farge.

Labella

Er en halvtidlig konsumsort. Konsumtestene som er utført så langt viser at sorten er kokefast (AB), presenterer seg meget pent etter vasking og opptørking (meget bra blankhet i skallet etter høsting. Knollene er mørkerøde, langovale og med grunne grohull. Innvendig farge er lysegul.

Lunarossa

Er en sein, relativt fastkokende konsumpotet. Knollene er mørkerøde, ovale og med grunne grohull. Innvendig farge er gul.

Seine sorter potetforsok

Forsøksdata

Feltvert

Jordart

Forgrøde

Gjødsling

Setting

Høsting

Nibio Landvik

Sand

Korn

100 kg F.gj.12-4-18

28. april

10. sept.