Resultat fra forsøk i Søgne og gjennomsnitt for fire felt i Østlands-serien i 2020

Lokalt felt NLR Agder

Gj.snitt 4 felt Østlandet

Sort

Total avling

Salgbar størrelse

Tørrstoff%

Total-avling

Salgbar størrelse

Tørrstoff%

Første høsting

Rutt

3650

3199

18,4

2660

2130

19,2

Arielle

3459

2337

18,1

2559

1782

17,4

Hassel

4257

3680

16,7

3056

2531

16,3

G06-1033

3653

1997

17,3

2778

1797

17,2

Andre høsting

Rutt

4319

4073

21,8

3739

3425

21,2

Arielle

4331

3759

20,5

3812

3486

19,5

Hassel

5342

5075

19,5

4344

4012

17,7

G06-1033

4275

3341

20,8

3594

3081

19,1

Salgbar størrelse er her definert som poteter over 40 mm, men det er ikke sortert på reell salgbar kvalitet.Kommentar v/ forsker Per Møllerhagen, NIBIO Apelsvoll

G06-1033 (N)

G06-1033 er en Graminorsort som er tredje og siste året i prøving. Sorten lå 5% over Rutt i avling ved første høstetid på Østlandet. Ved andre høsting lå avlinga 4% under Rutt på Østlandet. Småpotetandelen ved første høsting var meget høy (rundt 50%), og høyest av de prøvde sortene. Tørrstoffinnholdet lå likt med Arielle ved første høsting, og 0,6%-enheter under ved andre høstetid. I middel for fire år lå sorten på mellom 16 og 17% i tørrstoffinnhold ved første høsting, altså lavt. Sorten spirte like seint som Rutt. G06-1033 hadde få kvalitetsfeil og god skurvresistens, og den synes å være meget sterk mot rust i testene som er gjort så langt. Sorten er utsatt for vekstsprekk og grønne knoller dersom det er forhold for det. Ujevn vanntilgang og store forskjeller i temperatur er viktige årsaker til vekstsprekk. Knollantallet pr. plante har vært høyest av de prøvde sortene. Knollvekta var litt lavere enn for Rutt. G06-1033 spirte seint, og oppnådd salgbar avling ved første høsting tilsier at sorten er på linje med Rutt i tidlighet. Sorten har svak resistens mot foma og tørråte på knollene og den mottakelig for PCN (Ro1).

Knollene er gule og ovale med grunne grohull. Indre farge er gul. Det viktigste bruksområdet er som tidlig konsumpotet, men ikke av de som får aller tidligst salgbar avling. Sorten presenterer seg pent etter vasking, og har typisk fast koketype (A).

Tidligpotet sortsforsok

Forsøksdata

Feltvert

Jordart

Forgrøde

Gjødsling

Setting

Høsting

Tom Sigurd Dokkedal

Sand

Korn

110 kg F.gj.12-4-18

31.mars

10.juni

19.juni