Plastavtak. På de tidligste åkrene er allerede plasten fjernet og fiberduken på plass. Når potetene har blitt så store at de presser oppunder plasten er hovedregelen at de har det bedre under fiberduk enn under plast. I går ble det målt nesten 30 grader under tett plast. På Landvik var det maks 15 grader på den offisielle målestasjonen. Potetplanten setter ikke pris på 30 grader og kan i verste fall ta skade når det blir enda varmere. Langtidsvarselet sier riktignok at vi går inn i en periode med kjølig nordvest, slik at faren for sviskader under plast ikke er overhengende. Fiberduk gir ikke så kraftig temperaturøkning som plast på dagtid, slik at poteter som ikke har spirt eller står akkurat i spirefasen godt kan ligge under plast litt lenger. Samtidig må vi huske at fiberduken beskytter plantene bedre mot frost på natta. Alternativt kan man lufte plasten, da senkes dagtemperaturen, men fiberduk gir likevel bedre frostbeskyttelse på natta.

Fiberduk. Ett eller to lag fiberduk? Ett lag gir ofte god nok temperatureffekt både på dag og natt, men hvis det blir veldig kaldt på natta beskytter to lag bedre enn ett. I jordbærforsøk fra 2002-2004 registrerte NLR Agder v/ Karstein Henriksen at ett lag fiberduk hevet nattetemperaturen i klare netter med 0,5 til 5,5 grader i forhold til friland. To lag hevet temperaturen med 1,0 til 7,1 grader. Den laveste temperaturen som ble målt under ett lag duk var minus 5,2 da det var minus 6,8 uten duk. Under to lag ble det aldri målt under minus 1,1, så det er klart at to lag gir bedre frostbeskyttelse. Men hvorvidt man trenger den ekstra beskyttelsen er selvfølgelig avhengig av hvor kaldt det blir. Slik langtidsvarselet er nå ser det ut til å holde med ett lag.

Ugras. Dersom ugrassprøytinga ved setting ikke har gitt tilstrekkelig effekt er det lurt å sprøyte med 1,5- 2 gram Titus + klebemiddel så snart man har tatt av plasten. Titus virker bra mot mange ugras, men hvis det er meldestokk og tungras anbefaler vi å blande inn 5 – 8 gram Sencor.

Gjødsling. Avhengig av jordanalyser, potetsort og forventet høstetid, er de fleste gjødselplaner til tidligpotet satt opp med 13-16 kg N/daa, tilsvarerende 108 - 133 kg/daa Fullgjødsel 12-4-18. Det aller meste av dette gis ved setting, men på svært skarp jord kan det være lurt å dele opp gjødslinga. Generelt er fullgjødsla bedre beskyttet for utvasking under plast enn på friland, og i år har det vært lite nedbør siden potetene ble satt slik at det ikke er behov for tilleggsgjødsling utover dette.

Hypping / sporløsning. Det blir mye kjøring i forbindelse med legging og avtak av plast, og jorda blir derfor pakket hardt i kjørespora. Det gjør derfor godt å løsne litt i jorda etter at plasten er fjernet, og samtidig er det fornuftig å hyppe opp litt jord på utsida av radene der plasten har lagt. I midten mellom radene er det derimot ikke nødvendig å hyppe hvis drillformeren har gjort en god jobb. Det kan tvert imot være uheldig å rote for mye i jorda der, ved at man får nyspiring av ugras.

Vanning. Etter at duken er kommet på vil være fornuftig å gi en lett vanning. Sol og vind har en kraftig uttørkende effekt av det øverste jordlaget, og en tidlig vanning er positivt for knollansett og kvalitet. 15-20 mm bør være nok. Plantene bruker tross alt lite vann i fordamping så lenge de er små og temperaturen er lav.

Potet plast og fiberduk foto sigbjorn leidal
Potetfelt med fiberduk. Foto Sigbjørn Leidal
Potet under fiberduk foto sigbjorn leidal
Potetfelt med fiberduk. Foto Sigbjørn Leidal