Åkre som ble satt seint på grunn av regnet i mai har fortsatt mye grønn bladmasse og kraftig vekst for tiden. Disse er spesielt utsatt for tørråte. Det er sortsforskjeller når det gjelder tørråteresistens på blad og knoller, men under slike forhold må det uavhengig av sort ikke gå for lang tid mellom sprøytingene. Så lenge man ikke ser tørråte på plantene og kommer utpå en gang i uka kan man bruke Ranman Top eller Revus. Hvis man blir forsinket med sprøytinga i en periode med mye tørråtevær vil vi anbefale et systemisk middel som Zorvec eller Proxanil eller Cymbal + Revus/Ranman Top. Dette gjelder selv om man ikke ser tørråte i åkeren. Det er stor risiko for at infeksjon kan ha skjedd og da vil kan det bare være et tidsspørsmål før man ser tørråte på plantene.

Dersom man skulle være så uheldig å finne aktiv tørråte på bladene i åkeren anbefaler vi Zorvec først og deretter Proxanil + Revus/Ranman Top etter ca 5 dager. Det er forskjellige kurative stoff i Zorvec og Proxanil som forhåpentligvis stopper angrepet. Innblanding av Revus eller Ranman Top sammen med Proxanil forsterker beskyttelsen mot ny smitte utenfra og reduserer faren for at gjenværende tørråtesporer angriper potetknollene.

I praksis er det ofte vanskelig å stoppe et tørråteangrep fullstendig hvis tørråteværet fortsetter. Derfor anbefaler vi alltid en skikkelig vekstavslutning etter tørråteangrep. Dette er spesielt viktig hvis det er poteter som skal lagres utover høsten/vinteren. Tørråtesporene overlever ikke på dødt ris, men for å være på den sikre sida bør det likevel gå et par uker fra riset er skikkelig dødt til man tar opp potetene. Siden de nye vekstavslutningsmidlene Gozai+ Renol og Spotlight Plus virker seinere enn Reglone vil det være fornuftig å starte vekstavslutninga litt tidligere nå enn før. Av samme grunn vil vi som hovedregel også anbefale å blande inn Ranman Top i første sprøyting med Gozai + Renol. Forsøk og erfaringer fra i fjor tyder på at Gozai + Renol svir bladverket raskere og mer effektivt enn Spotlight Plus. Til den andre sprøytinga kan derimot Spotlight Plus være et bedre middel siden det ser ut til å virke litt bedre på stenglene. Hvis det er mye bladmasse igjen etter første sprøyting vil trolig en blanding av Spotlight Plus og Gozai+ Renol være det beste valget ved andre sprøyting.

Risknusing og påfølgende sprøyting med Gozai + Renol etter et par døgn kan gi minst like rask nedvisning og trolig enda lavere risiko for å smitte knollene ved opptak dersom det er tørråte i åkeren. Det kan likevel være lurt å ta med Ranman Top her også. Spotlight Plus er fortsatt ikke godkjent etter risknusing i lagringspoteter. NLR søkte og fikk en dispensasjon for dette, men den gjaldt bare i tidligpoteter.

Potet vekstavslutning aug
Vekstavslutning er en viktig del av tørråtekampen. Foto: Sigbjørn Leidal