Vi skal ikke ta sorgene på forskudd, men det er et faktum at Sencor WG ikke vil være å få kjøpt neste år. Den vil være lovlig å bruke, men om vi får godkjent den nye flytende Sencor fra 2021 er usikkert.

Status per i dag er at regnet de siste dagene gir veldig gode forhold for kjemisk bekjemping. Ugraset vil spire flittig, og samtidig får vi god jordvirkning når overflata er fuktig.

Fenix i kombinasjon med Sencor er i utgangspunktet førstevalget i seine sorter. Fenix skal brukes før spiring av potetene. Det samme gjelder Centium. For sistnevnte bør det være minst 5 cm jord over spirene ved sprøyting for å unngå skader. Samtidig skal svartsøtvieren være spirt. Det kan bli en vanskelig kombinasjon i år.

Anbefalt dosering Fenix er 130 – 150 ml, og ved god jordfuktighet er det ikke nødvendig å bruke høye doser. Ugraset har et tynt vokslag slik været er nå.

Sencor bør være med som blandingspartner for å gi et bredere virkningsspekter der det erfaringvis er et ugrasproblem. Tillatt maksdosering av Sencor er 30 gram pr dekar, men slik forholdene er nå vil 20 gram i blanding være nok i de aller fleste tilfeller

Dersom de fleste potetene har spirt vil det være blandingen Sencor og Titus som gjelder. I så fall vil vi anbefale 20 gram Sencor og 3 gram Titus + klebemiddel. Ved behov foretas en ny behandling med Titus etter ei god uke. Det kan maksimalt brukes 5 gram Titus pr år, og det er begrensinger på etterkultur.