De siste dagene med sol og vind har vannforbruket vært høyt, selv ved relativt lave temperaturer. Et nyttig hjelpemiddel for å vurdere vannforbruket dag for dag finnes på NIBIO sin side.

Beregning for Landvik de siste to dagene er tett på 4 mm per dag etter Riley sin formel. Dette vil gjelde for et relativt stort omland. Fordamping viser langt mindre variasjon enn nedbør.

Når riset dekker 100 % kan vi regne at vannforbruket i åkeren er like stort som de kalkulerte verdiene.

Hvor ofte må man vanne? Lett jord har liten vannlagringsevne. Feltkapasitet (FK) er den vannmengden som "henger" igjen i jorda etter kraftig oppbløyting. Sand med lavt moldinnhold har FK ca 15-18 % av jordvolumet. Ikke alt av dette er tilgjengelig, noe er bundet for hardt til at planten får tak i det. Vi kan regne 12-15 % av volumet som tilgjengelig for plantene.

Hvor mye vann kan plantene gjøre seg nytte av?

I tillegg til vannlagringsevnen i jorda kommer dette an på rotdybden og tettheten av røtter. I tidlige sorter kan vi ikke regne med effektiv rotdybde til mer enn 25-30 cm på sandjord. Ergo er ca 30 -45 mm tilgjengelig vann for plantene (12 -15 vol % tilsvarer 12 -15 mm per 10 cm jorddybde).

Forsøk har vist at vi ikke bør vente lenger enn til 25-40 % av dette er brukt før ny vanning settes i gang. Hvis vannforbruket er på 3 - 4 mm per dag er det derfor behov for vanning hver andre til tredje dag på den skarpeste jorda, men mer vanlig hver femte til sjette dag på lett jord med normalt moldinnhold.

Hvor mye bør man vanne med hver gang? Dersom man vannet opp til feltkapasitet forrige gang og gjentar vanninga når det er brukt 15 mm anbefaler vi i teorien å tilføre 15 mm vannmengde. I praksis er det gjerne noe tap i form av avdrift og avrenning, og heller ikke lett å få jevn oppfuktig av hele drillen. For å få en fullgod oppfukting etter 15 mm vannforbruk er det derfor gjerne nødvendig å gi nærmere 20 mm med vanningsvogn. Vanning utover dette vil gi fare for utvasking av lettløselig næringsstoff som nitrat og kalium.

Med dryppvanning har man bedre utnyttelse av tilført vannmengde og har samtidig mindre tap i form av fordamping fra våte planter og våt jordoverflate. Vi sammenligner dryppvanning med vanlig vanning i forsøksfelt på Landvik. Det vil bli arrangert markdag senere i juni.