God vekstavslutning er viktig.

I løpet av vekstsesongen gjør vi en rekke tiltak i åkeren for å få god vekst i plantene, men vi må ikke glemme at potetene vi høster skal ha den riktige størrelsen til formålet. At potetene ikke må bli for store er helt åpenbart ved produksjon av settepoteter, men også vanlig matpotet og chipspotet har en øvre grense for hvor store poteter man får betalt for. De siste årene har også salget av småpoteter tatt seg opp, og flere produsenter har fått egne kontrakter på dyrking og salg av småpotet. Vekstavslutning til riktig tid er derfor en viktig del av potetdyrkinga.

Vekstavslutning er også viktig for å sette i gang modning og skalldannelse på potetene. Potetplanter som er i kraftig vekst helt fram til høsting gir en knollavling med tynt og svakt skall. Slike poteter flasser ved høsting og egner seg dårlig for lagring. Har man fjernet riset 2-3 uker før høsting blir det et bedre skall på potetene. Det gjør at potetene holder seg fine og saftspente lenger utover i lagringssesongen.

Vekstavslutning er også en viktig del av tørråtekampen. Hvis det er tørråteangrep på riset, kan dette smitte over på potetene ved høsting. I verste fall blir hele avlingen ødelagt av tørråte på knollene. Siden tørråtesoppen bare lever på levende potetblader og stengler vil en effektiv vekstavslutning gjøre at det er mye mindre risiko for å få tørråte på knollene. I tillegg vil modne knoller med godt skall være mindre utsatt for å bli smitta av tørråte og andre sjukdommer ved høsting og utover i lagringssesongen.

I tillegg er det en praktisk side ved at de fleste potetopptakere fungerer bedre når riset er fjerna eller visna ned. Mye grønt ris gjennom maskinen reduserer høstekapasiteten betydelig.

Vekstavslutning kan skje enten mekanisk ved at man bruker en risknuser eller ved hjelp av kjemiske middel. Kombinasjoner er også mulig. Det er to kjemiske midler som er aktuelle å bruke: Spotlight Plus og Gozai. Spotlight Plus har en vanlig godkjenning, men Gozai er bare godkjent på dispensasjon i år. Gozai må alltid tilsettes en olje som Mero eller Renol, mens Spotlight Plus er ferdig formulert. På samme måte som for Reglone er det viktig at sprøyting skjer på en solrik formiddag på potetplanter som viser modningstegn på riset og ikke lider av vannmangel. Når det gjelder doser, sperrefrister og andre egenskaper ved midlene viser vi til potet.no eller rådgivingstjenesten.

Sprøyteteknikk

Det er stort krav til sprøytekvalitet ved nedvisning av potetris. Sprøytinga skjer på stort bladverk med kontaktmidler som bare virker der de treffer. Samtidig må virkningen være meget god, jamfør nevnt over for å unngå tørråte på knollene. Ulike dyser med ulik sprøyteteknikk ble prøvd ut i stort ruteforsøk i NLR Agder i 2021. Målet var å finne optimal sprøyteteknikk som gir god nedvisning og med redusert avdrift av sprøytevæske. Alle ledd ble sprøytet med lik dekardosering Gozai + Renol to ganger med ên ukes mellomrom. Vi prøvde ut standarddyse og lavavdriftsdysa Hardi MD - Duo ved henholdsvis 3 og 5 bar trykk og med væskemengdene 30 og 40 liter per dekar. Virkninga på potetriset ble registrert undervegs i prøvingene og i 2 uker etter siste sprøyting.

Standarddyser gir ingen avdriftsreduksjon eller avstandsreduksjon nær vann uansett trykk og plantevernmiddel. Lavavdriftsdysa Hardi MD-Duo ble valgt fordi de i andre undersøkelser og forsøk har vært de lavavdriftsdysene sammen med Lechler IDKT som har gitt best sprøyteeffekt samtidig som at de innrømmes bra avstandsreduksjon til vann. De lavavdriftsdysene innrømmes 90 % avstandsreduksjon opp til 1,5 bar trykk, 75 % opp til 2 bar trykk og 50 % opp til 4 bar trykk for midler som er godkjent til det.

Lavavdriftsdysa gav like god nedvisning som standarddyse på ulike trykk og væskemengder. Det var ikke bedre virkning av å øke fra 3 til 5 bar trykk og/eller økt væskemengde fra 30 til 40 liter per dekar. Virkningen var bedre der riset hadde begynt naturlig avmodning. Anbefalingene er derfor sprøyting på potetris med begynnende avmodning med lavavdriftsdysa med 3 bar trykk og 30 liter væske/daa. Dette vil gi 50 % avstandsreduksjon for de midler som er godkjent til det. Gozai er ikke blant de midlene som innrømmes avstandsreduksjon per i dag. Det er uansett fornuftig å bruke lavavdriftsdyser også for Gozai, siden nedvisningen blir like bra, samtidig som man er mindre utsatt for avdrift av midler ut av åkeren.

Sprøyteråd

Tilrådd sprøyteteknikk hver gang det sprøytes ved nedvisning av potetris
God virkning etter sproyting
Bilder tatt 2 uker etter andre sprøyting med Gozai og Renol: Bilde nr 1: God virkning etter sprøyting på ris som har begynt nedmodning. Bilde nr 2: Mer overlevende ris der det var sprøytet på meget grønt friskt ris.
Mindre bra virkning etter sproyting
Bilder tatt 2 uker etter andre sprøyting med Gozai og Renol: Bilde nr 1: God virkning etter sprøyting på ris som har begynt nedmodning. Bilde nr 2: Mer overlevende ris der det var sprøytet på meget grønt friskt ris.