Sentrifugalspredere sprer gjødsla med en roterende spredeskive som kaster gjødsla ut i en halvmåneformet form bak traktoren, spredebildet kjennetegnes av at det fordeles størst mengde rett bak traktoren og at mengden avtar ut mot sidene. For å få lik mengde i hele bredden kjøres det derfor med overlapp. Sprederen kaster derfor gjødsla dobbelt så langt som den oppgitte spredebredden. Langs kanter vil gjødselmengden avta ut mot kanten hvis det ikke benyttes ekstra utstyr for å sikre jevn fordeling. En spreder som oppgis med 12 meter spredebredde kaster i praksis derfor gjødsla 24 meter ut til sidene.

Skjermbilde 2022 04 04 kl 09 57 49

Redusert avling

Mange spredere går fortsatt uten kantsprederutstyr. For dem betyr det at gjødselmengden ikke blir lik ut mot kanten og medfører redusert avling. Dette kan kompenseres ved å kjøre nærmere kanten, men da kaste en vesentlig andel av gjødsla utenfor kanten. Avlingen påvirkes mindre, men miljøet belastes med ekstra næring. Det er dessuten en negativ klimaeffekt av at det brukes mer gjødsel enn nødvendig. Kantsprederteknologi holder all gjødsla inne på skiftet.

En femdel kant

Arealet langs kanter kan utgjøre mellom 10 og 20 % av arealet, avhengig skiftestørrelse og spredebredden på sprederen. Effekten av ujevn gjødsling på dette arealet har derfor en vesentlig effekt på avling, spesielt i grasproduksjon.

Forsøk i NLR Agder i 2021 har vist at så mye som 17 % av gjødsla havner utenfor skiftegrensa der en velger å kjøre uten kantsprederaggregat og kompensere ved å kjøre nærmere skiftegrensa. Med dagens priser utgjør dette en betydelig kostnad som heller ikke skaper avling.

40 prosent avlingsøkning på kanten

Med kantspreder legges gjødsla innenfor skiftegrensa og sikrer full utnyttelse av gjødsla helt ut til kanten. Gevinsten er redusert miljøbelastning og jevn avling helt ut.

Forsøkene i Agder antyder at avlingsøkningen på kantarealet med kantspreder ligger i størrelsesorden 40 % ved dyrking av gras. Forsøket er ikke gjentatt, så avlingseffekten må vurderes der etter. Ved dyrking av korn med delt gjødsling vil bare en begrenset andel av gjødsla spres med sentrifugalspreder. Vi har ikke gjort målinger i korn, men vi kan forvente at det vil påvirke avling og proteinmengde i hvete.