Alle produsenter av kunstgjødselspredere leverer modeller med følgende grunnleggende funksjoner som påvirker hvordan gjødsla spres. Kantsprederteknologi, seksjonskontroll og variabel tildeling.
Skal du investere mener vi du bør vurdere følgende funksjoner, rangert fra hva vi mener du MÅ ha til det vi mener du BØR ha.

  1. Kantsprederteknologi – liten investering som kan gi vesentlig utslag på avling
  2. Sporfølger – reduserer overlapp og glipper, uunnværlig for dem som har prøvd
  3. Seksjonskontroll – reduserer gjødselforbruket, unngår legde. Egner seg spesielt på små og krokete skifter
  4. Variabel tildeling – varier gjødseltildelinga etter plantenes behov med styrefiler

Flere bønder opplever at det er krevende å sette seg inn i ny teknologi for å utnytte fordelene. Opplæring og konfigurering av utstyret er derfor viktig ved kjøp. NLR kan hjelpe deg på vei.

Vær oppmerksom på at det ofte er knyttet egne lisenser og kostnader til aktivering av seksjonsavstengning og variabel tildeling. Be om at dette kommer frem i pristilbud.


Spredebredde

Kunstgjødselspredere fås med spredebredde opp til over 40 meter. Stor spredebredde er ikke kun forbeholdt arealer med god arrondering og store skifter. I kombinasjon med seksjonskontroll på sprederen forsvinner mange av ulempene med stor bredde, samtidig som du beholder kapasiteten.


Kantsprederfunksjon– fordeler gjødsla riktig mot kanter

Kantsprederaggregatet/funksjon sikrer full mengde gjødsel helt ut imot åkerkanten og potensielt full avling helt ut. Kantsprederaggregater kan styres automatiske eller manuelt. Automatisk styring sikrer at du bare bruker det ved behov.


Sporfølger – hjelp til å holde rett avstand til kant

En sporfølger legger opp kjørelinjer tilpasset bredden på sprederen og kan holde rede på hvor du har kjørt, også der det er kroker, bakker og kuler. I gras gjør sporfølgeren det mulig å gjødsle umiddelbart etter slått for å utnytte avlingspotensialet. Kjør i sving eller kjør annet hvert spor.


Seksjonskontroll – automatisk justering av spredebildet

Variabel spredebredde og automatisk avstengning av seksjoner reduserer overlapp inn mot kanter, vendeteig og kiler. Seksjonskontroll kan redusere gjødselforbruket vesentlig, mest på små skifter med vanskelig arrondering. Seksjonskontroll krever styring av spreder via traktorens skjerm via ISOBUS, eller gjennom sprederens egne systemer. Seksjonskontroll krever i en del tilfeller aktivering av teknologien til en ekstra kostnad.


Variabel tildeling – gjødsling med styrefiler

Varier gjødselmengden på bakgrunn av en styrefil og plantenes faktiske behov. Variabel tildeling kan jevne ut avling og kvalitet på skiftet og reduserer faren for legde. Dagens teknologi for variabel tildeling kan i beste fall variere mengden på hver side av sprederne individuelt. Variabel tildeling med styrefil krever styring av spreder via traktorens skjerm gjennom ISOBUS, eller gjennom sprederens egne systemer, evt Yara N-sensor. Variabel spredning kan også oppnås på eldre spredere ved å manuelt justere kjørehastighet eller hastighet på spredeskivene etter mobilen eller et manuelt kart.


Autostyring – traktoren styrer selv

Gir enda bedre kontroll på overlapp og glipper og har en stor betydning for trivsel og HMS.


ISOBUS – kontroll av spreder fra traktorens egen skjerm

ISOBUS lar skjermen i traktoren, eller en annen ISOBUS terminal, kontrollere sprederen direkte. Vær oppmerksom på at eldre terminaler kan ha begrensninger på hvor mange seksjoner kontrolleren kan styre på sprederen.


GNSS (GPS) Korreksjonssignaler

Gjødselspreding krever normalt ikke større presisjon enn det gratis EGNOS/DGPS signalene gir.

  1. DGPS eller EGNOS korreksjon. Gratis signaler som gir en presisjon på ca 20 cm og holder langt til kjøring med gjødselspreder. Posisjonen er nøyaktig fra drag til drag, men ikke repeterbar over tid. Signalene er derfor ikke egnet til for eksempel faste kjørespor.
  2. RTK, SF3, RTX signaler. Signalene gir cm nøyaktighet og en kan komme tilbake til samme kjørelinje år etter år.
For du kjoper gjodselspre 4