Artikkelen er publisert tidligere 24.6.2020.

Det finnes utallige merker og modeller av landbruksdekk å velge mellom. Noen dekk er kostbare, andre noe billigere, noe som ofte henger sammen med kvalitet og egenskaper. Når en velger dekk til sin traktor, kjøper man ofte dekk etter hvilke arbeidsoppgaver de skal brukes til.

Ved massetransport etter vei og på anleggsområdet kan det være greit å velge et knastedekk som har god retningsstabilitet og evne til å kjøres med forholdsvis høyt trykk over lange avstander. På dette viset minskes rullemotstanden og du får dermed et lavere drivstofforbruk.

Et dekk som stort sett skal gå i varierte oppgaver ute på jordet bør ha god fleksibilitet slik at det skapes et størst mulig avtrykk mot underlaget, og da fortrinnsvis et radialdekk. Disse tåler best å kjøres med lågt lufttrykk, og dermed reduserer du risikoen for å danne kjørespor og jordpakking. Resultatet er redusert drivstofforbruk og økt trekkevene siden du i større grad unngår at hjulet dytter jord foran seg; du unngår den såkalte bulldoser-effekten.

Men for mange i jordbruket i dag er det en god kombinasjon mellom kjøring etter vei og arbeid ute på jordet. Ved å redusere lufttrykket vil du få en ideell situasjon på jordet, men ulempe langs vei. I motsatt fall vil du få en ideell sitasjon etter vei, men uheldig ute på jordet. Da blir ofte løsningen en mellomting når det kommer til trykk, da det i praksis er utfordrende å regulere dekktrykk mellom transporten og kjøring på jordet.

Det som avgjør hvilket lufttrykk du bør legge deg på er det aktuelle dekkets egenskaper, hvilken belastning dekket blir utsatt for og hvilken kjørehastighet du kommer opp i.

Dekkets tekniske tabell

For å vite hvilke egenskaper det aktuelle dekket har kan vi slå opp i den tekniske tabellen/håndboka. De fleste dekkprodusenter har disse tabellene tilgjengelig på hjemmesiden. Finn frem det aktuelle dekket i håndboka, som har de samme spesifikasjonene som står preget på dekksiden. Her er en oversikt på hva merkingen betyr:

Dekktrykk 1
Her er en oversikt over de viktigste merkingene som er preget inn i dekksiden. Det som ikke er med i denne figuren er hvilken modell dekket har. Dette vil også stå på dekksiden. F. eks. hos Michelin kan det være MultiBib og hos Trelleborg TM1000.
Dekktrykk 2
Dekktrykk 4

Vi har funnet frem til riktig tabell for det aktuelle dekket, og skal finne riktig dekktrykk ved en belastning pr. dekk så nært 2700 kg som vi kommer. I utklippet av tabellen over ser vi at ved en kjørehastighet på 10 km/t kan vi velge et dekktrykk på 0,6 bar, mens vi ved 50 km/t må opp til i underkant av 1,2 bar.

I situasjoner med mye transport til og fra jordet vil det beste alternativet være å legge seg en plass mellom disse trykkene for best mulig å tilpasse seg kombinasjonen mellom kjøring på vei og på jordet. Men pass på at for høyt dekktrykk kan gi uheldige langtidsskader ute på jordet. Finn fram trykkmåleren slik at du får en oversikt over trykket du kjører med. Tendensen er ofte at det kjøres med for høyt trykk.
Ofte er det utfordrende å finne den eksakte akselbelastninga uten at man fysisk utfører en veiing. Har du ikke mulighet for å veie må du anslå akselvekt. Ved bruk av redskap vil der være ei vektoverføring til traktor.

Flere dekkprodusenter har utviklet apper hvor du legger inn dekktype, akselvekta på traktor og vekt på aktuell redskap, og legger inn avstand fra senter aksling til balansepunkt i redskap. På den måten regner appen ut hvilken vektoverføring som er gjeldende.

Dekktrykk 5
Flere av de større dekkprodusentene har apper som hjelper med å finne riktig lufttrykk til ulike arbeidsoppgaver. Søk på «Dekkprodusent» + «pressure calculator» og se hva som dukker opp.

Hva påvirker pakketrykket i jorda?

Høy akselvekt i kombinasjon med høyt dekktrykk og liten bæreflate vil kunne påvirke jordstrukturen negativt ved at trykket forplanter seg godt under pløyesjiktet (under de 25 øverste centimeterne). Derfor er det en tommelfingerregel som sier at akselvekten ikke bør overstige 6 tonn pr. aksling, altså en belastning på 3 tonn pr. hjul. I de øverste 25 cm (i pløyesjiktet) er det dekkutrustingen og trykket i disse som påvirker mest. Derfor er det viktig at man utstyrer både traktor og redskap med gode dekk som skaper størst mulig avtrykk mot jordoverflata.

Og hva hvis vi ikke finner en dekktrykktabell som passer?


Hvis det er utfordrende å finne riktig dekktrykktabell kan du bruke en tommelfingerregel: 3 stk ribber i kontakt med jorda. Dekket vil da bule godt ut, og fortrinnsvis er dette en tommelfingerregel som passer for radialdekk. Men vær oppmerksom på eventuelle skader i dekket og ikke hold for høy hastighet etter vei da dette kan skape farlige situasjoner. Sikkerhet må komme først!

Dekk foto jan k henriksen
Ved å oppnå jordkontakt med 3 ribber på dekket, vil man ha et høvelig greit dekktrykk for å utføre arbeid på jordet. Foto: Jan K. Henriksen