De siste årene har vi sett stadig økende andel mislykkede gjenlegg som ikke spirer skikkelig. Dette skjer særlig hos de som har kjøpt nye kombinasjonsmaskiner. Det er dramatisk når mye nytt isådd areal svikter og drift og fornyingsareal påvirkes veldig i flere år videre.

Klar hovedårsak til dårlig spiring er at frøet har blitt sådd for dypt grunnet i at jorda enten har vært for løs eller at jordoverflaten er for ujevn så for mye jord kommer over frøet når selve såinga skjer. Delårsak til dårlig spiring er manglende tromling etter såing så frøene har fått for dårlig jordkontakt.

Flere har de siste årene kjøpt nye, dyre, flotte maskiner som kan funke godt der en skal så korn som tåler dyp sådybde, men som etterlater seg så grov eller løs overflate at en ikke kan så i grasfrø etterpå. Et spesielt eksempel er horisontalfreser med såaggregat som sår direkte mellom fresetinder og pakkevalse. Da dras frøet inn i jordstrømmen før jorda etter fresetindene har lagt seg rolig ned og før pakkevalsen kommer. Det eneste som nytter der er å ha såaggregatet bak/etter pakkevalsen.

Det er også økende bruk av maskiner med skåler som er gode til å rive opp jord og blande/molde ned, men jorda blir svært løs etter slike skåler. Da trengs det jevning og bra pakking av øverste jordlag etterpå før vi kan så grasfrøet. Flere slike kombinasjonsmaskiner har etterharver som etterlater seg for løs eller ujevn overflate som ikke egner seg til å så grasfrø i.

Har du maskin med grov plastpakkevalse med høye ribber, grove ribbetromler eller crosskillringer bakerst, så blir du nødt til å kjøre over en gang med trommel med cambridgeringer for å sikre fast og jevn nok jordoverflate før du sår.

Uansett såredskap så må du tromle igjen etter såing.

Til dere som lurer på å kjøpe jordarbeidingsredskap hvor du har "alt i ett" må du gjerne kjøpe kombinasjonsredskap med slåddelabber og/eller skåler, men sørg for at etterharva bakerst er med cambridgetrommelringer. Vi anbefaler å kjøpe et redskap der slåddelabber og skåler kan heves. Da kan du bruke hele redskapet til jordarbeiding hvorpå jorda er fast og jevn og klar til såing. Etter såing kan du bruke samme redskapet bare med trommelringene i arbeid.