God rengjøring, godt oppsmurte lager/kjeder og lagring under tørre forhold er viktige suksessfaktorer for billig maskinhold og at du får gjort jobben i tide.

Høsten og vinteren er tid for å sjekke og fikse opp maskinene:

  • Jord, planterester, husdyrgjødselrester og mineralgjødselrester på maskinene tærer mye på maskinene under fuktige forhold. Best er rask rengjøring etter bruk, men om ikke det er gjort, så bør det i alle fall gjøres skikkelig nå før maskinene settes vekk om høste. Høytrykksspyling/steaming er bra, men pass på at trykkstrålen ikke rettes mot lagere.
  • Smør alle smørenipler med fett, ha rusthindrende smøremiddel på alle kjeder, justeringsskruer, blanke sliteflater, bevegelige deler og hendler.
  • Sjekk lufttrykket i dekkene på alle maskiner med hjul. På jordene i vekstsesongen ønsker vi å bruke så lave trykk som mulig for å redusere jordbelastningen, med ved stillestående lagring i lang tid bør vi ha bra lufttrykk i dekkene for å sikre at de beholder formen og for å rulle fint. Men pass på å slippe ut luft før maskinene skal brukes igjen.
  • Elektriske komponenter og styrkebokser bør så langt praktisk mulig tas av og lagres inne tørt og frostfritt.
  • Sett maskinene tørt da stadig fuktighet øker rustangrepene enormt. Dersom mindre maskiner settes på paller, så er de lettere å flytte tett sammen eller på hyller i høyden over jekketralle/truck eller frontlaster med pallegaffel.

Mange kjører dessverre med defekt, halvveis defekt eller helt manglende vern på kraftoverføringsakslene. Ta et krafttak i høst og vinter for å fikse dette. Det koster å fikse det/forebygge, men en skade på deg selv under arbeid er helt ut av dimensjoner ødeleggende for både deg, familien din og for drifte på gården.

Slip opp alle kniver og slagstål. Med skarpe kniver på slåmaskiner, snittere og presser gjøres jobben med minimalt energiforbruk, en sikrer at grasplantene ikke skades og sikrer raskere gjenvekst.

Sjekk over slitedeler, slanger, koplinger og ledninger. Skift slitte skjær på plogen og skift ut hydraulikkslanger og koplinger så du hindrer driftsavbrudd i travel vekstsesong.

JKH Slamaskin gras teknikk
Slåmaskinene trenger vask, smøring og sliping av kniver etter sesongen. Foto Jan Karstein Henriksen
JKH plog
Plogen trenger smøring og rustbeskyttelse. Foto: Jan Karstein Henriksen