Hent brosjyren som PDF her. Bakteriesykdommer på prydplanter i veksthus

I Norge har bakteriesjukdommer på planter i veksthus tidligere vært av mindre betydning. Med dagens situasjon, der plantemateriale i stor grad importeres fra alle verdenshjørner, øker også problemene med bakteriesykdommer i veksthusproduksjoner hos oss.

Vi har ingen godkjente kjemiske midler som kan bekjempe bakteriesjukdommer på planter. Forebyggende tiltak er derfor helt avgjørende. Valg av seriøse småplanteleverandører er viktig, det samme gjelder gode rutiner for hygiene i veksthusproduksjonene.

NLR Viken har gjennom prosjektet "Bakterieviten" laget en brosjyre som omhandler bakteriesykdommer på prydplanter i veksthus.

Bakteriesykdommer på prydplanter kan gi mange ulike symptomer, blant annet bladflekker, visning, bløt råte og svulster, som vist på bildene nedenfor.

Xanthomonas bakside
Bladflekker i julestjerne forårsaket av Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola. Foto Magne Berland
Bakterieangrep i staude 20190603 142145
Bladflekker i Heucera forårsaket av Pseudomonas syringae. Foto Liv Knudtzon
Bakterieblotrate i Allocasia beskaret
Bakteriebløtråte forårsaket av Pectobacterium carotovorum gir visning i Allocasia. Foto Liv Knudtzon
DSCN1138
Bakteriesvulst (Agrobacterium tumefaciens) på margeritt. Foto Magne Berland.

Gode hygienerutiner er viktig i håndteringen av alle bakteriesykdommer på prydplanter. Nedenfor finner du en huskeliste over aktuelle tiltak, både når det gjelder god hygiene og optimale dyrkingsforhold.

 • Velg småplanteleverandør med omhu.
 • Gjennomfør alltid mottakskontroll ved innkjøp av småplanter. Se etter symptomer og unngå å ta inn syke planter i anlegget.
 • Kast hardt angrepne planter.
 • Fjern planterester, bord bør vaskes og desinfiseres med et egnet desinfeksjonsmiddel.
 • Vask hender ofte og med en gang etter å ha håndtert syke planter.
 • Unngå å håndtere plantene når de er våte.
 • Utstyr bør desinfiseres jevnlig.
 • Bruk motstandsdyktig/resistente sorter hvis det finnes.
 • Unngå gjenbruk av dyrkingsmedium og potter.
 • Resirkulert næringsløsning bør desinfiseres/behandles
 • Tilstreb optimal næringstilførsel.

For bladflekksykdommer forårsaket av bakterier er det i tillegg viktig å redusere fuktigheten i veksthuset både i lufta og i plantemassen.

 • Unngå langvarig fuktighet på bladene ved å vanne tidlig på dagen eller ved undervanning. Unngå overvanning helt hvis det er mulig.
 • Sørg for god luftsirkulasjon i plantemassen ved å rykke plantene i tide og bruke vifter.
 • Unngå å henge ampler rett over bord fulle av potteplanter.