Prosjekt «Planteverntiltak på bievennlige planter»

Prosjektet ble finansiert gjennom støtte fra Landbruksdirektoratet via «Handlingsplan for redusert bruk av plantevernmidler».

Målet med prosjektet var økt kompetansen om bievennlige planter og hvilke planteverntiltak som kan brukes. Målgruppen for prosjektet er bedrifter som produsere utplantingsplanter i Norge. Arbeidet er gjennomført av Norsk Landbruksrådgiving Viken.

For at utplantinsgplantene skal kunne merkes som bievennlige, må plantene være attraktive for bier og andre pollinerende innsekter.

I brosjyren «Bievennlige utplantingsplanter» som er laget i regi av prosjektet, er det en oversikt over hvilke utplantingsplanter som er attraktive for bier og pollinerende insekter.

Les mer i Brosjyre "Bievennlige planter"