I Canada er det gjennomført forsøk i tre kommersielle veksthus med krysantemum. De testet fangst av amerikansk blomstertrips på blå og gule limfeller og limfeller med og uten mønster i sommerhalvåret. I tillegg ble det også sett på hva som ble fanget av nyttedyr på limfellene.

Resultatene viste at det var mer trips på gule limfeller sammenlignet med blå og at det ikke var bedre effekt på feller med mønster. Det var mindre bladlussnylteveps (Aphidius colemani) på blå feller enn på gule og omtrent like mye rovbille (Atheta) eller snylteveps mot minerflue (Diglyphus) på gule og på blå feller. Total fangst av disse nyttedyrene på limfellene var så liten, at det ikke hadde noen praktisk effekt på bruk av nyttedyrene.

Konklusjonen her er: bruk gule limfeller til fangst av amerikansk blomster trips.