Fem faktorer testet

Fem ulike faktorer ble testet ut og kombinert for å se på graden av bladskader i Bellis. De fem faktorene som ble undersøkt var:

  1. Vokseplass med ulik lysintensit (lyst/mørkt)
  2. Vannkvalitet (hardhet på vannet), hardt vannn 17 grader dGH, bløtt vann (regnvann) 2 grader dGH.
  3. Vanningsmetode, undervanning eller overvanning (for hånd).
  4. Bladgjødsling, med eller uten fire sprøytinger med kalksapleter 0,2% med 150 ml/ m2. Sprøytingene ble utført med 14 dagers mellomrom.
  5. Sorter, følgende sorter ble testet: 'Galaxy Red', 'Galaxy Rose', 'Galaxy White', 'Speedstar Carmine', 'Speedstar Rose', 'Speedstar White'

Vannkvalitet

Forsøket viste at vannets hardhet hadde stor betydning i forhold til utvikling av bladflekker i Bellis. Planter vannet med bløtt vann (regnvann), hadde gjennomsnittlig 12 nekrotiske blader, sammenlignet med 7 nekrotiske blader for planter vannet med hardt vann. Plantene som ble vannet med bløtt vann fikk også større problemer med gråskimmel og dermed redusert salgskvalitet i forhold til planter vannet med hardt vann. Analyse av vekstmediet viste høyrere innhold av næringsstoffer der plantene var vannet med hardt vann. Planteanalyser viste kun litt høyere kaliumverdi for disse plantene.

Vokseplass

Det mørke veksthuset hadde på soldager bare 1/4 av lysnivået (målt i Lux) sammenlignet med det lyse. Plantene som stod i det mørke veksthuset utviklet merkbart færre blomsterknopper enn i det lyse. I det lyse veksthuset fikk plantene gjennomsnittlig 7 nekrotiske blader og oppnådde bedre salgskvalitet enn i det mørke veksthuset som gjennomsnittlig fikk 12 nekrotiske blader.

Vannkvalitet og vokseplass

Forskjellene var størst mellom planter som hadde stått mørkt og blitt vannet med bløtt vann, disse fikk 15 nekrotiske blader, sammenlignet med planter som hadde stått lyst og blitt vannet med hardt vann som kun fikk 5 nekrotiske blader.

Bladgjødsling og vanningsmetode

Bladgjødsling med kalksalpeter og vanningsmetode hadde liten betydning i forhold til omfanget av bladskader (selv om bladgjødsling og overvanning tenderte til å gi noe mindre bladskader).

Sorter

Av de prøvde sortene hadde 'Galaxy White' og 'Speedstar Rose' mest bladnekroser. 'Galaxy White' hadde like mange blader med bladrandnekroser i mørkt og lyst hus, mens 'Speedstar Rose' hadde 9 skadde blader i lyst hus og 21 skadde blader i mørkt hus. Sortene 'Galaxy Red' og 'Speedstar Carmine' hadde færrest bladskader, bare fire blader med nekroser i det lyse veksthuset

Kilde: Gärnterbörse, Juli 2017

Bellis perennis Foto Liv Knudtzon