Hent tabellene her som PDF: Godkjente plantevernmidler 2024 02 12


Endringer siden 31/10, 2023:

INN

 • NeemAzal-T/S har fått utvidet bruksområdet og er nå også godkjent på tilleggsetikett mot insekter og spinnmidd i krydderurter og spiselige blomster.
 • Turex 50WG (Bacillus thurgenisensis var. aizawai CG-91) er godkjent mot sommerfugllarver iblant annet på grønnsaker og prydplanter i veksthus og har fått etikett med reg.nr.


NY ETIKETT

 • Mospilan reg.nr. 2021.11.24 er nå også godkjent mot bladlus, mellus og trips i urter og spiselige blomster i veksthus.
 • Conserve reg.nr. 2023.19 har fått redusert bruksområdet og er ikke lenger godkjent i salat på ny etikett.


Godkjent, men fortsatt ikke i salg:

 • FytoSave er godkjent mot meldugg i agurk, tomat, paprika og aubergine i veksthus. Men middelet har foreløpig ikke fått reg.nr. eller etikett.
 • BotaniGard WP (nyttesopp) er godkjent mot mellus iblant annet blomster, tomat, agurk, paprika og jordbær i veksthus og har fått reg.nr. 2022.7, men etiketten ligger pr. 23/1, 2024 ikke på hjemmesiden til Mattilsynet.


Mainspring er merket som "Spesialpreparat for veksthus". Når et plantevernmiddel er merket med "Spesialpreparater for veksthus", skal vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium og lignende som fjernes fra veksthuset, lagres i minst ett år på tett underlag og skjermet fra nedbør på en slik måte at det ikke gir avrenning til omgivelsene (forskrift om plantevernmidler §25)."


Tabellene viser hvilke plantevernmidler (yrkesdyrker preparater) som er godkjent til vekstregulering og mot skadedyr og sopp i prydplanter, tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus og i prydplanter på friland.


Etiketter og registreringsnummer

Registreringsnummeret (reg.nr.) på etiketten viser hvilken versjon av etiketten dette plantevernmidlet har. Sjekk alltid om du har en godkjent versjon av plantevernmidlet.

Godkjent etikett finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Hvis du har gammel etikett på plantevernmiddelet:

 • Dersom det er endret kjemisk innhold for det nye registreringsnummeret av middelet, må det gamle middelet returneres importør eller leveres til destruksjon,
 • Dersom innhold av kjemisk stoff er det samme på ny og gammel etikett, kan du bare skrive ut ny etikett med nytt reg.nr. og bruke gammel flaske med ny etikett.


Sprøytejournal og Integrert Plantevern

Det er påbudt å føre sprøytejournal. Den skal inneholde data om plantevernmiddel, dose, dato, klokkeslett, skadegjører, kultur og hvor det er sprøytet. I tillegg skal det også føres data om bruk av integrert plantevern.

I Plantevernforskriften, vedlegg 2 er det beskrevet de generelle prinsippene for integrert plantevern og her er kortversjonen:


8 prinsipper for integrert plantevern

 1. Forebygg og/eller utrydd skadegjørerne ved hjelp av alternative metoder som vekstskifte, resistente sorter, god dyrkingsteknikk, bevaring av nytteorganismer og godt renhold.
 2. Kjenn skadegjørerne og søk råd hos rådgiver.
 3. Bruk varslinger, prognoser og skadeterskler når disse finnes.
 4. Velg ikke-kjemiske metoder når de er tilstrekkelig effektive.
 5. Velg de beste og mest skånsomme plantevernmidlene mht miljø og helse.
 6. Begrens bruken av plantevernmidler og andre tiltak til det nødvendige ved f.eks. redusert dose og antall behandlinger.
 7. Motvirke utviklingen av resistens, velg kjemiske midler med omhu.
 8. Sjekk om tiltakene har virket godt nok.