Virkning

Mainspring (Cyantraniliprol) er et systemisk middel som virker mot tripslarver (eks. amerikansk blomstertrips, nelliktrips og rosetrips), sommerfugllarver (eks. hagefly og gammafly) og minerfluelarver (eks. Liriomyza og Chromatomyia arter). Insektene slutter å spise, beveger seg tregt og dør vanligvis etter ca. 2 døgn.

Behandling

Mainspring sprøytes på prydplanter i veksthus ved begynnende angrep av trips, sommerfugllarver eller minerflue. Ifølge etikett kan det sprøytes 2 ganger med Mainsspring med 7 dagers mellomrom (= en blokksprøyting). Deretter kan det enten brukes nyttedyr eller plantevernmidler som har en annen virkningsmekanisme. Det må gå 60 dager mellom 2 blokksprøytinger med Mainspring – se mer info på etikett.

Nyttedyr

Middelet er skånsomt for de fleste nyttedyrene og kan dermed brukes i en strategi for integrert plantevern. Ifølge toleranslisten til Koppert er Mainspring skånsomt for snylteveps mot bladlus (Aphidius colemani og A. ervi), rovmidd mot spinnmidd (Phytoseiulus persimilis) og rovmidd mot trips og mellus (Amblyseius swirskii og A. montdorensis). Det er opptil 50 % dødelig for tripsrovmidd (N. cucumeris), men ingen data for ettervirkning.

Bier og humler

På etiketten er middelet merket farlig for bier. Det må gå 7 dager fra behandling med Mainspring og til plantene kan plantes utendørs.

Spesialpreparat for veksthus

Mainspring er merket som «Spesialpreparat for veksthus». Det betyr at vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium og lignende som fjernes fra veksthuset skal lagres i minst ett år på tett underlag og være skjermet fra nedbør på en slik måte at det ikke gir avrenning til omgivelsene.

Se mer info om bruk av Mainspring på etiketten.