Bruksområde for prydplanter i veksthus

Mospilan er godkjent mot bladlus, trips og mellus på prydplanter i lukkede og permanente veksthus.

Permanente og lukkede veksthus

Mattilsynet har følgende definisjon på «permanent veksthus» og «lukket veksthus»:

«Med «permanent veksthus» mener vi at veksthuset, bestående av et kontinuerlig ytre skall (det vil si vegger, gulv og tak), skal opprettholdes over flere år.

Med «lukket veksthus» mener vi at det skal skje en kontrollert/ingen utveksling til miljøet, ved at det for eksempel er betonggulv over hele (ingen åpninger i gulvet ned til jorda) og at vann som er kontaminert med plantevernmidler enten renses før utslipp eller kobles på kommunalt avløpsnett. Vi vet at disse kriteriene ikke vil være oppfylt for de fleste (om noen) veksthus i Norge. Det viktigste per nå vil derfor være at veksthuset er permanent, men at det også holdes så lukket som mulig.»

Bruksområdet for jordbær

Mospilan er også godkjent for «bruksområder av mindre betydning» (minor use) til sprøyting mot bladlus og mellus i jordbær i lukket permanent veksthus, i plasttunnel og på friland. Ifølge etiketten vil Mospilan kunne ha sideeffekt mot trips, smalteger (bladteger) og jordbærsnutebille. Behandlingsfrist er 3 dager. Se mer info på etikett.

Virkning

Mospilan (acetamiprid) er et systemisk middel som virker både som kontakt og magegift på egg, larver og voksne skadedyr. Middelet opptas rask i planten og transporteres til vekstpunkt. Virkningen er ikke avhengig av temperaturforhold. Virkningstiden er ca. 7-10 dager for mellus og 2-4 uker for de andre skadedyrene.

Behandling

Mospilan tilhører den kjemiske middelgruppen neoniktinoider. For å unngå dårlig virkning på grunn av resistens, må det veksles med plantevernmidler som tilhørere en annen kjemisk middelgruppe. Mospilan kan bare brukes maks en gang per sesong/kultur i jordbær og maks 2 ganger per kultur/sesong i prydplanter.

Skadelig for nyttedyr

Middelet er dessverre skadelig for flere nyttedyr. Ifølge toleranslisten til Koppert er Mospilan skånsom for rovmidd mot trips og mellus (A. swirskii), men ellers er sprøyting med Mospilan skadelig for tripsrovmidd, rovmidd mot spinnmidd (Phytoseiulus persimilis), snylteveps mot bladlus (A. colemani og A. ervi), gallmygg mot bladlus (Aphidolethes aphidimyza), snylteveps mot mellus (Encarsia formosa) og rovtege mot trips (Orius majusculus).

Ettervirkningen er < 1 uke for tripsrovmidd, 1 uke for rovmidd mot spinnmidd, 2 uker for snylteveps mot mellus, > 2 uker for snylteveps mot bladlus og 7 uker for rovtege mot trips!

Se mer info om bruk av Mospilan på etiketten.