Det er to ulike arter av Ramularia som er rapportert å kunne lage bladflekker i stemor og fioler; Ramularia lactea og Ramularia agrestis.


Symptomer på angrep av Ramularia

I starten av et angrep forårsaker R.agrestis ofte små brunfargede flekker, som utvider seg og etter hvert fører til en lys brun nekrose. Nekrosen har et papiraktig svidd utseende. Denne skaden kan lett forveksles med sviskade etter bruk av plantevernmidler eller tørkeskade ved mangelfull vanning.

De første symptomene på angrep av R. lactea er ofte små mørke bladflekker, gjerne på eldre bladene nederst på plantene. Bladflekkene er ofte brun-lilla og fettaktige og blir større med alderen.

Sykdomsutvikling

Ramularia er normalt mest utbredt under kalde og fuktige forhold, på friland sees dermed symptomene ofte på høsten. I veksthus vil bomvanning og slangevanning ovenfra kunne gi større problemer med denne soppen enn ved bruk av undervanning. Lang kulturtid med innpotting om høsten og overvintring ved lav temperatur, vil føre til høyere bladfuktighet og dermed større fare for bladflekker forårsaket av Ramularia.

Ramularia produserer et stort antall sporer i infiserte blader. Sporene spres fra videre med vannsprut og luftstrømmer. Soppen kan overleve i infiserte planter og dødt plantemateriale.

Tiltak

Sjekk plantene dine jevnlig, spesielt tidlig i produksjonen. Se etter symptomer på plantene i form av bladflekker på de eldste bladene. Fjern angrepne planter og plantedeler for å unngå videre spredning i veksthuset.

Unngå vanning ovenfra (hvis mulig) og vann tidlig på dagen så bladverket tørker ordentlig opp før kvelden.

Av soppmidlene godkjent i veksthus, har vi ikke kjennskap til at det finnes noen med god kurativ effekt. Delan WG er godkjent i prydplanter mot skurv, rust og bladflekksopper og kan forsøkes forebyggende.


20240315 100244
Ramularia gir bladflekker i stemor.
20230425 151431
Ramularia gir bladflekker i stemor.
Ramularia i stemor
Ramularia gir bladflekker i stemor.