Hvem er tripsrovmidden?

Tripsrovmidden heter Neoseiulus cucumeris på latin, men er også kjent under ulike handelsnavn som AMBLYControl, Neoseiulus cucumeris, Amblyseius-System, Tripsrovmidd, THRIPEX og Amblyline.


For å bli bedre kjent med dette nyttedyret, starter vi med noen biologiske data.

Den voksne tripsrovmidden er lys beige, ca. 0,4 mm og sitter vanligvis gjemt på undersiden av bladene og inne i vekstpunkt og blomster.

Livet til tripsrovmidden består av: egg, larve og protonymfe – detonymfe (barn og ungdom) og voksen rovmidd.


Temperatur og relativ luftfuktighet (%RF) er viktige faktorer for hvor godt tripsrovmidden kan overleve og etablere seg på plantene. Optimat klima er 20 - 30oC og med relativ luftfuktighet på over 75% RF der rovmidden lever på plantene.

Nederste temperatur for at den kan utvikle seg er 8 oC. Ved 15 oC tar det ca. 20 dager fra egg til voksen rovmidd, ved 25 oC tar det ca. 8 dager og ved 30 oC tar det ca. 5 dager å gjennomføre en livssyklus fra egg til voksen. Ved høye temperaturer over 35 oC blir det for varmt. Enten klekker ikke eggene, eller så dør de nyklekte larvene etter et par dager når temperaturen er så høy.


Tørt klima i veksthuset kan også skape trøbbel for tripsrovmidd. Hvis det er under 60 % relativ luftfuktighet, dør alle eggene og ved 65 %RF dør ca. 50% av eggene.

DSCN7856
Tripsrovmidden er en liten fyr som gjemmer seg på undersiden av bladene. Foto: Annichen Smith Eriksen

Hvilken jobb gjør tripsrovmidden?

Siden tripsrovmidden er veldig liten, klarer den bare å spise de små barna til tripsen (1. nymfestadiet) og ikke ungdom og voksne trips.

Tripsrovmidd virker godt mot amerikansk blomstertrips og nelliktrips. Den er dessverre ikke effektiv mot Echinothrips americanus og Thrips setosus fordi disse tripsnymfene er for store til at rovmidden klarerer å drepe de.


Rovmidden løper rundt og søker aktivt etter tripsnymfer. Nymfer og voksne tripsrovmidd dreper tripsnymfene ved å stikke inn munndelene og suge ut kroppsvæsken av tripsnymfen. Virkningen sees i form av at det blir mindre tripsnymfer på plantene.


Tripsrovmidd spiser også ulike dvergmidd slik som skuddtoppmidd, Cyclamenmidd og jordbærmidd og den kan overleve på pollen.


Slik bruker du tripsrovmidd i potteplanter

Tidlig utsett

Tripsrovmidd må settes ut så som mulig rett etter potting. Rovmidden må være klar på plantene når de første trips legger egg og tripsnymfen klekkes. I flaskene med tripsrovmidd er det også en fòringsmidd som fungere som matpakke for tripsrovmidden. Siden den har med sin egen mat, kan tripsrovmidd etablere seg på plantene før det eventuelt kommer angrep av trips.


Stor nok dose på rett tidspunkt

Følge med på planter og gule limfeller og tilpass dosen med tripsrovmidd etter smittepress av tripsangrepet. Det er alltid en doseeffekt når du bruker nyttedyr. Jo flere rovmidd, jo bedre virkning. Ikke spar på «kruttet». Bruke store doser tidlig i kulturen for å få en rask og god etablering av rovmidd på plantene.


I flaskene med tripsrovmidd er den blanding av tripsrovmidd, fòringsmidd og fyllstoff. Ulempen er at når du bruker store doser, blir fyllstoffet liggende på plantene og det kan redusere salgskvaliteten.

Fyllstoffet inneholder hvetekli eller en blanding av kil og vermiculite. Hvis mulig, velg produktet med mest mulig vermiculite for å redusere tilgrising av bladene.


Bruke store nok doser tidlig i kulturen, slik at det er nok med utsett mens plantene er små. Da vil nye blad vokse igjennom og dekke til gamle blad med fyllstoff. Vanligvis er det nok med to-tre utsett med tripsrovmidd med to ukers mellomrom.

IMG 5865
Bruke tripsrovmidd med Vermiculite som fyllstoff på potteplanter. Foto: Annichen Smith Eriksen
IMG 6460
Bruke tripsrovmidd med Vermiculite som fyllstoff på potteplanter. Foto: Annichen Smith Eriksen
IMG 2177
Fyllstoff med kli griser til bladene på plantene når det drysses ut sent i kulturen. Foto: Annichen Smith Eriksen

Jevn fordeling

En ulempe med rovmidden er at den ikke har vinger. Tripsrovmidd må gå fra plante til plante når den leter etter mat. Den må derfor fordeles så jevnt som mulig på alle potteplantene på bordet.

Du får best fordeling av rovmidd når den blåses ut med en maskin. Ved bruk av en håndholdt maskin, er det en spesial jobb som bør gjøres av samme person hver gang. Det finnes også automatiserte maskiner som er spesiallaget for potteplanteproduksjon, men så vidt jeg vet er denne typen maskiner ikke installert i norske veksthus.


Unngå feil bruk av tripsrovmidd

Når tripsrovmidden brukes riktig, fungere den godt. Men vær klar over noen feilkilder som du må unngå.


Hvis småplantene er sprøytet med skadelige plantevernmidler, vil rovmiddene dø når de settes ut. Da må du holde smittepresset nede med et egnet plantevernmiddel inntil ettervirkningen er over.


Tripsrovmidd spiser bare barna til tripsen (1. nymfestadium). Hvis det er et stort angrep og mange voksne trips på plantene, vil ikke tripsrovmidd virke godt nok.

Plantene må da sprøytes med et egnet plantevernmiddel for å redusere smittepresset av trips. Sett ut ny rovmidd når det eventuelt ikke lenger er skadelig ettervirkning av plantevernmiddelet.


Hvis angrepet av trips kommer ut av kontroll, kan du sprøyte med et plantevernmiddel for å redusere smittepresset. Ifølge toleranselistene til Koppert og Biobest er NeemAzal skånsom for tripsrovmidd. Mainspring dreper opptil 50 % av tripsrovmidd. Vertimec og Conserve er sterkt skadelig for tripsrovmidd og har to uker ettervirkning.

ABT trips 2
Tripsrovmidd spiser ikke voksen trips. Foto: Annichen Smith Eriksen

Konklusjon

Tripsrovmidd Neoseiulus cucumeris er en av mine favoritt nyttedyr i utplantingsplanter og andre potteplanter fordi

  • den er mye billigere enn de andre rovmiddene som virker mot trips (A. swirskii og T. montdorensis), slik at du kan sette ut store doser og få rask effekt.
  • den har med seg matpakke slik at den kan settes ut forebyggende og etablere seg før det blir angrep av trips.
  • den virker også ved noe lavere temperaturer enn «kusinene sine»; rovmiddene A. swirskii og T. montdorensis.


Generelle råd ved bruk av nyttedyr

  • Tilpass alltid antall nyttedyr til smittepresset av skadedyrene. Bruk stor nok dose.
  • Nyttedyr er ferskvare og bør settes ut på plantene samme dag som de blir levert.
  • Sjekk alltid hvilke effekter plantevernmiddelet har på nyttedyrene, dersom det må sprøytes mot skadedyr eller sopp.


Ta kontakt med din rådgiver hos NLR Viken, så gir vi råd om dosering og bruk av tripsrovmidd i din potteplanteproduksjon.