Her finner du oversikt over vekstreguleringsmidler og forslag til vekstregulering av de fleste sommerblomstene. Husk at dyrkingsforholdene og sortsvalgene kan påvirke resultatet mye. Det kan derfor være behov for å tilpasse doseringene etter egne forutsetninger. Bruk oversikten som et utgangspunkt for å finne de gode løsningene for vekstregulering.