Trips på utplantingsplanter

Trips angriper mange planteslag. Den kan ofte følge med som blindpassasjer på småplanter. Amerikansk blomstertrips er vanskelig å bekjempe med kjemiske plantevernmidler og den kan gjøre stor skade på plantene.


Vertimec

Vertimec var en av de få plantevernmidlene som virket mot amerikansk blomstertrips. Dette middelet er gått ut og er ikke lenger lov å bruke i Norge.

Fordelen med Vertimec var at den hadde dybdevirkning slik at den hadde effekt på skadedyr som satt gjemt inne i vekstpunkt og på undersiden av bladene. I tillegg til trips, virket Vertimec mot mellus, skuddtoppmidd og noe mot spinnmidd.


NeemAzal-T/S

NeemAzal-TS er godkjent mot blant annet trips i prydplanter i veksthus og kom for salg i Norge i 2023. Dette plantevernmiddelet inneholder det aktive stoffet azadiraktin som kommer fra frø fra neemtreet.

Tripsen får i seg NeemAzal ved at den spiser på planter som er sprøytet. Etter opptak av NeemAzal vil den voksne tripsen stoppe å spise og formere seg, men den dør ikke med en gang. Tripsnymfene stopper å spise og skifte hud, slik at de dør. Selv om det etter kort tid blir mindre skade på plantene, det kan ta 7-10 dager før det er mindre trips på planter og limfeller.

Den store fordelen med NeemAzal-TS er at dette middelet er skånsomt for tripsrovmidd (Neoseiulus cucumeris) og kan brukes i kombinasjon med forebyggende utsett av tripsrovmidd.


Tripsrovmidd

Tripsrovmidden (Neoseiulus cucumeris) er gammel og god. Den har vært på markedet i mange år. Tripsrovmidd er en av de billigste nyttedyrene vi har, og du får mange nyttedyr for pengene. Siden den har med seg matpakke (fòringsmidd), kan tripsrovmidden etablere seg på plantene før tripsen kommer.

IMG 5865
300.000 tripsrovmidd klare for å gå ut for å spise trips. Foto: Annichen Smith Eriksen

Vær klar over at tripsrovmidden bare spiser unge tripsnymfer og ikke voksen trips. Det er derfor viktig at den settes ut rett etter innpotting, slik at den får etablert seg på plantene og er klar til kamp når tripsen kommer.

Ulempen med tripsrovmidd er at den ikke kan fly. For å gjøre en god jobb, må den settes ut på alle plantene. Det kan være vanskelig å få god fordeling av rovmidd på plantene når den drysses ut manuelt. Erfaringer har vist at når man har lært seg teknikken må å blåse ut rovmidd, blir det ofte bedre fordeling og dermed god effekt. Utblåsing av rovmidd er en spesial jobb og krever at man må gå i riktig marsjtakt for å få ut rett dose på plantene. Dette kan sammenlignes med å sprøyte med et kontakt virkende plantevernmiddel.


Det er viktig å sette ut mange nok rovmidd for å få god effekt. Ved store doser blir det en del fyllstoff på plantene. Dersom det er mulig, så velg tripsrovmidd som har en del vermiculite og mindre kli i fyllstoffet for å redusere tilgrising av plantene.


Når tripsrovmidden settes ut rett etter innpoting, blir det vanligvis ikke noe problem med mye fyllstoff på plantene fordi plantene vokser og dekker over dette. Det er derfor viktig å sette ut tripsrovmidd tidlig i kulturen og ikke når plantene begynner å bli salgs klare.


Dessverre er ikke tripsrovmidd like effektiv mot alle trips arter. Tripsrovmidd virker bra mot amerikansk blomstertrips og nelliktrips, men dårligere mot Echinothrips americanus og Thrips setosus.


Ta kontakt med NLR så hjelper vi deg med rådgiving på integrert plantevern mot trips i utplantingsplanter.

IMG 1903
Limfeller og planter sjekket regelmessig. Foto: Marion Karlsen