Bruksområder for Vertimec

Vertimec var godkjent mot trips, minerflue, spinnmidd, dvergmidd og mellus i prydplanter i veksthus og mot jordbærmidd på jordbær i veksthus, plasttunell og på friland.

Vertimec var også godkjent å bruke med tilleggsetikett mot

  • gallmidd, trips, bladminerflue og midd på tomat, paprika, agurk og squash i veksthus.
  • trips, bladminerflue og midd på salatplanter og urter i veksthus.
  • trips og bladminerflue på salatplanter og urter på friland.Kortere avviklingstid enn normalt

EU-kommisjonen vedtok 8/3, 2023 å fornye godkjenningen av abamektin som er det aktive stoffet i plantevernmiddelet Vertimec, men med restriksjoner for bruk. Årsaken til begrensningene for bruk av Vertimec, er at det er påvist risiko for fugler, pattedyr og jord- og vannlevende organismer.

Det ble ikke søkt om regodkjenning for Vertimec i Norge og plantevernmiddelet går dermed ut. I EU-vedtaket er det i fornyet godkjenning vedtatt en lavere grenseverdi som gjelder fra 20/8, 2023. Mattilsynet har derfor vedtatt (3/5, 2023) en veldig kort avviklingsperiode.

Vertimec reg.nr. reg.nr. 2010.21.14 kan importeres, selges lagres og brukes fram til:

31/7, 2023 på tomat, paprika, agurk, squash i veksthus og salatplanter, kjørvel, bladpersille og kruspersille i veksthus og på friland.

30/9, 2023 på prydplanter i veksthus, på jordbær i veksthus, plasttunell og på friland og gressløk, salvie, rosmarin, timian, laurbærblad, estragon, basilikum i veksthus og på friland.Alternativer til Vertimec

Vertimec har vært godkjent mot trips, minerflue, spinnmidd og dvergmidd og mellus i prydplanter i veksthus.

Aktuelle tiltak mot skadedyr i prydplanter i veksthus er:

  • Trips: forebyggende utsett av rovmidd mot trips og med sprøyting med NeemAzal-T/S eller Conserve ved store angrep.
  • Minerflue: sprøyting med Conserve og Milbenknock.
  • Spinnmidd: sprøyting med Floramite og utsett av rovmidd mot spinnmidd.
  • Dvergmidd: forebyggende utsett av tripsrovmidd og rovmidden A. swirskii og sprøyting med Milbeknock ved store angrep.
  • Mellus: sprøyting med Movento eller Mospilan ved angrep.


Mainspring er også godkjent mot blant annet trips og minerflue i prydplanter i veksthus, men er merket som et spesialpreparat for veksthus. Når et plantevernmiddel er merket med "Spesialpreparat for veksthus", skal vegetativt avfall, jordblandinger, vekstmedium og lignende som fjernes fra veksthuset, lagres i minst ett år på tett underlag og skjermet fra nedbør på en slik måte at det ikke gir avrenning til omgivelsene (forskrift om plantevernmidler §25)."


Vertimec har vært godkjent i jordbær og på tilleggsetikett i tomat, agurk, paprika, squash, salatplanter og urter. Det har vært lite bruk av Vertimec i disse kulturene. Årsaken til dette er at Vertimec er skadelig for nyttedyr og det er fra 3, 7 og 14 dagers behandlingsfrist avhengig av de ulike plantekulturene.

I spiselige kulturer er aktiv bruk av nyttedyr mot de ulike skadedyrene det viktigste tiltaket. Ta kontakt med din lokale rådgiver i NLR, så hjelper vi deg med å optimalisere bruken av nyttedyr.