NLR Grovfor 5 hero
Franz Anders Bakken (t.v.), rådgiver i NLR, og Petter Hattestad har jobbet tett sammen for å produsere et best mulig grovfôr til Petters kyr. Foto: Tun Byrå

Tett samarbeid gir gode resultater

– For de fleste som driver med melk- og kjøttproduksjon utgjør grovfôret den største produksjonskostnaden. Å produsere nok og riktig grovfôr på en kostnadseffektiv måte betyr utrolig mye for totaløkonomien i produksjonen. Med NLR Grovfôrstrategi får du god hjelp til akkurat det.

Det sier Franz Anders Bakken, som var rådgiver på pilotprosjektet NLR Grovfôrstrategi i 2023. Petter Hattestad var en av bøndene Franz Anders samarbeidet med.

Les mer om Petter og Franz

Opptak webinar "Slik gjør du gull av grovfôret ditt"

Fikk du ikke med deg webinaret om hvordan du gjøre gull av grovfôret ditt? Se opptaket, for aktuelle og sesongoppdaterte tips og råd til hvordan du skal lykkes i grovfôrproduksjonen din.

Se opptak

Petter Hattestad er mjølk- og kjøttprodusent i Vingrom i Innlandet. Sammen med sin rådgiver i NLR har han nå vært med i NLR Grovfôrstrategi, og har utelukkende positive erfaringer med å sette grovfôrdyrkinga i system.

Franz Anders Bakken, rådgiver i NLR, forteller hvordan man med NLR Grovfôrstrategi kan arbeide sammen for å produsere grovfôr av den mengde og kvalitet som dyrene i fjøset trenger.

Disse seks treffpunktene inngår i NLR Grovfôrstrategi.

Skjermbilde 2024 01 10 kl 21 05 13

1. Strategi for sesongen

Her går du og NLR-rådgiver gjennom dine jordprøver og gjødslingsplan* for å finne strategier for årets grovfôrdyrking. Andre aktuelle dokumenter kan være tidligere fôranalyser, avlingsregistreringer, analyse av husdyrgjødsel osv. Gjennomgangen kan gjøres hjemme på din gård eller elektronisk via Teams.

*) Gjødslingsplanen må være utarbeidet på forhånd. Eventuell utarbeidelse faktureres separat.

2. Engsjekken

Straks det blir grønt på dine enger, kommer NLR-rådgiver til din gård. Sammen går dere fysisk over aktuelle skifter for å diskutere status, utfordringer og løsninger, for å sikre at dine mål for grovfôrproduksjon nås.

3. Slåttetidsvurdering

NLR-rådgiveren hjelper deg å finne riktig slåttetidspunkt utfra dine mål for grovfôrproduksjonen. Basert på tilgjengelige prognosehøstinger får du tilsendt anbefaling om riktig slåttetidspunkt på SMS.

4. Grovfôrprøver

Grovfôrprøver er fasiten på din grovfôrkvalitet. NLR-rådgiver kommer til deg og tar tre representative prøver av ditt grovfôr. Veiing av rundballer kan også være aktuelt for å gjøre en god kartlegging av avlingsresultatet. Analysekostnaden tilkommer.

5. Surfôrtolken

Basert på resultatene av de tre grovfôrprøvene går du og NLR-rådgiveren gjennom analysebeviset med NLR Surfôrtolken. Det gir et godt svar på hvor bra grovfôret ditt er og hvordan du kan tilpasse gjødslinga for kommende sesong.

6. Bedre neste år

Siste møte med NLR-rådgiver inneholder en evaluering av sesongen og avsjekk mot satte mål. Hvor godt lykkes du? Hva kan gjøres bedre neste år?

Med NLR Grovfôrstrategi gjør du gull av grovfôret ditt.

Ved bestilling innen 29. februar får du denne tjenesten til kr 9 499,- per gård.

Bestill NLR Grovfôrstrategi nå!

Ytterligere tre grunner til å bestille NLR Grovfôrstrategi

Skal spisse grovfôrkompetansen

Ingvald Landet (t.v.) ønsker å bli bedre på grovfôrdyrking og kjøpte derfor NLR Grovfôrstrategi. Nå får han oppfølging av rådgiver Rune Granås (t.h.) for å nå sine mål.

> Les saken

3 A7 A2251

– Jeg ønsker et bedre grovfôr

At kvaliteten på grovfôret til mjølkekyrne må være god, er Jon Hårstadhaugen veldig klar over. Derimot er veien mot et bedre grovfôr mer uklar. Derfor har han i 2023 vært med på NLR Grovfôrstrategi.

> Les saken

3 A7 A2792

Et verktøy for svar

Einar Teslo driver med ammeku, gras- og kornproduksjon på Brandbu i Innlandet. Som grovfôrstrateg har han vært svært opptatt av å få svar på riktig gjødsling og slåttetidspunkt.

> Les saken

IMG 3568