Bli enda bedre kjent med Hans André!

Hans André er fra gård med både melke-, kjøtt- og kornproduksjon. Han har også en bred landbruksfaglig utdanning fra videregående og Høgskolen i Innlandet, Blæstad. Med denne bakgrunnen er han godt rusta til å hjelpe bønder med forskjellige planleggingsverktøy og hvordan disse kan tas i bruk opp mot maskiner.

Hva hjelper du flest bønder med?

Det varierer gjennom året og vekstsesongen, men det blir ofte spørsmål knyttet til gjødsling, jordarbeiding og generell planlegging og tilpassing gjennom sesongen.

Hva ønsker du at flere skal etterspørre?

Flere burde brukt kartfestede jordprøver som videre kan brukes til variert kalking for å sørge for optimal pH på skiftene sine. Med økte gjødselpriser er det viktigere enn noen gang med optimal pH, noe jeg mener er et stort potensial hos mange bønder i vårt område.

Hva er ditt favorittrådgivingsøyeblikk?

Det er alltid morsomt å møte engasjerte bønder man kan diskutere seg fram til gode løsninger sammen med.

Kontakt Hans André nå!

📞 +47 908 51 439

📧 hans.andre.tandberg@nlr.no

Hans Andre 2