Peder Holm Løvstad er rådgiver i NLR Øst og kan bistå bønder med bruk av GPS-utstyr fra forskjellige leverandører og maskininnstillinger på utstyr for korn- og grasproduksjon!

> Bli kjent med Peder!

> Kontakt Peder

Peder

Truls Olve Terjesønn Hansen er rådgiver i NLR Trøndelag og kan bistå bønder med spørsmål om jord og jordarbeiding!

> Bli kjent med Truls!

> Kontakt Truls

Truls

Åsmund Langeland er rådgiver i NLR Innlandet og kan bistå bønder med presisjonsgjødsling til korn med variabel tildeling ved bruk av forskjellige systemer!

> Bli bedre kjent med Åsmund!

> Kontakt Åsmund

Asmund

Lars Gunnar Flatvad er rådgiver i NLR Nordvest og kan bistå bønder med grovfôrmekansiering og bruk av drone i grovfôrproduksjon!

> Bli bedre kjent med Lars Gunnar!

> Kontakt Lars Gunnar

Lars gunnar

Fredrik Klaseie er rådgiver i NLR Øst og bistå bønder med å komme godt i gang med nytt utstyr!

> Bli bedre kjent med Fredrik!

> Kontakt Fredrik

Fredrik klaseie

Jan Karstein Henriksen er rådgiver i NLR Agder og kan bistå bønder med sprøyteteknikk, rett innstilling og bruk av maskiner og andre økonomiske driftsvalg!

> Bli bedre kjent med Jan Karstein!

> Kontakt Jan Karstein

Jan Karstein

Hans André Tandberg er rådgiver i NLR Østafjells og kan bistå bønder med bruk av forskjellige planleggingsverktøy!

> Bli bedre kjent med Hans André!

> Kontakt Hans André

Hans Andre 2

Tor Harald Staddeland er rådgiver i NLR Agder og kan bistå bønder med valg og innstillinger av mineralgjødselspredere og dataflyt til og fra disse!

> Bli bedre kjent med Tor Harald!

> Kontakt Tor Harald

Tor harald 1

Hans Jørgen Bjerva er rådgiver i NLR Østafjells og kan bistå bønder med all slags teknologiske spørsmål!

> Bli bedre kjent med Hans Jørgen!

> Kontakt Hans Jørgen

Hans jorgen

Rolf Einar Kordal er presisjonsrådgiver i NLR Øst og kan bistå bønder over hele Norge med direktesåmaskiner!

> Bli bedre kjent med Rolf Einar!

> Kontakt Rolf Einar

IMG 0059

Atle Lende er presisjonsrådgiver i NLR Rogaland og kan bistå bønder over hele Norge med blant annet faste kjørespor!

> Bli bedre kjent med Atle!

> Kontakt Atle

TA706980

Gunstein Dyrdal er rådgiver i NLR Vest og kan bistå bønder med posisjonsteknologi, korreksjonssignaler og mekanisering av grashøsting!

> Bli kjent med Gunstein!

> Kontakt Gunstein

Gunstein

Jogeir M. Agjeld er prosjektleder for presisjonslandbruk og maskinteknikk i NLR og har full oversikt over rådgivernes kompetanse, i tillegg til trafikkregler!

> Bli kjent med Jogeir!

> Kontakt Jogeir

Jogeir 2
Lars Gunnar 2
Peder HL 2
Truls Olve 2
Asmund 2
Jan Karstein 2
Hans Jorgen 2
Fredrik K 2
Hans Andre 2
Tor Harald 2
Rolf Einar 1
Atle 2