Jeg er interessert i rådgiving innenfor landbruksbygg og økonomi

Vi kan bistå fra avklaring til ferdig fjøs. Sammen finner vi gode løsninger på løsdriftskravet, ombygging, utbygging eller nybygg, tilpasset økonomien på din gård.

NLR har 47 rådgivere innenfor landbruksbygg og økonomi i hele landet. De tilbyr:

  • Vegvalg og strategi
  • Forprosjekt tegninger og kostnadsoverslag bygg
  • Driftsplan
  • Søknad til Innovasjon Norge
  • Bygningsprosjektering
  • Byggesøknad
  • Bistand ved anbud og kontrakter
  • Byggeledelse
  • SHA-plan/-koordinator

Finn din økonomirådgiver >

Finn din bygningsrådgiver >

Våre tjenester innenfor økonomirådgiving >

Våre tjenester innenfor bygningsrådgiving >

Fagartikler om landbruksbygg >

Fagartikler om økonomi >