< Tilbake til nlr.no/mentor

Alle deltakarer i Mentorordninga i landbruket vert tilknytta ein regionkontakt i NLR. Ved start får dei opplæring i kva opplegget går ut på og kva det vil seie å vere/ha mentor. Opplæringa skjer regionvis, der mentorar, nye bønder og regionkontaktar i NLR møtes.

Kontakt gjerne regionkontakten i din region dersom du har spørsmål!

Regionkontakter for Mentorordninga i landbruket i 2023:

Nord-Norge: Sunniva Løwø, NLR Nord Norge, 907 10 019, sunniva.lowo@nlr.no

Trøndelag: Torhild Svisdal Mjøen, NLR Trøndelag, 955 57 932, torhild.svisdal.mjoen@nlr.no

Møre og Romsdal: Gunn Randi Fossland, NLR Nordvest, 958 74 243, gunn.randi.fossland@nlr.no

Vestland: Leif Trygve Berge, NLR Vest, 982 45 839, leif.trygve.berge@nlr.no

Rogaland: Lene Marie Hustveit, NLR Rogaland, 475 03 310, lene.marie.hustveit@nlr.no

Agder: Knut Sigurd Haugå, NLR Agder, 913 60 016, knut.sigurd.hauga@nlr.no

Buskerud og Telemark: Trude Flatland, NLR Østafjells, 920 24 385, trude.flatland@nlr.no

Vestfold: Knut Olav Omholt, NLR Viken, 922 00 180, knut.olav.omholt@nlr.no

Østfold og Akershus: Ole Henrik Lauritzen, NLR Øst, 481 63 087, ole.henrik.lauritzen@nlr.no

Innlandet: Torgeir Tronslien, NLR Innlandet, 913 79 129, torgeir.tronslien@nlr.no

Prosjektleder: Mette Feten, NLR, 957 52 236, mette.feten@nlr.no